Jugulární oxymetrie

Z WikiSkript

Saturace kyslíku v jugulárním bulbu (SvjO2) je odrazem globální cerebrální oxygenace, ev. perfúze v případě, že je monitorována krev v dominantním bulbu. Vybrat optimální stranu je však obtížné. Krev z kůry mozkové odtéká ze sinus sagitalis do pravého laterálního splavu, zatímco subkortikální oblasti jsou drénovány do levého laterálního splavu. Obecně platí, že průtok je větší v pravém jugulárním bulbu. Byla však zjištěna až 15% diference mezi saturací vpravo a vlevo. Stranu s větším průtokem určíme podle vzestupu nitrolebečního tlaku po manuální kompresi pravé či levé v. jugularis interna.

Postup zavedení katetru[upravit | editovat zdroj]

  • Katetr zavádíme retrográdně na straně, kde při kompresi došlo k většímu vzestupu tlaku. Při fokálním poškození volíme stranu, kde je postižení mozku větší.
  • Pacienta polohujeme tak, jako bychom zaváděli CVK cestou v. jugularis interna.
  • Vpich vedeme ze stejného bodu, ale opačným směrem na processus mastoideus.
  • Po zavedení katetru ho zasuneme až narazí, a poté asi o 1–1,5 cm povytáhneme.
  • Polohu kontrolujeme RTG snímkem.

Použít můžeme klasické katetry k odběru jednotlivých vzorků krve (používáme co nejtenší katery – 4 Fr) nebo speciální katetry se dvěma optickými kanály pro měření kontinuální saturace bulbární krve. Je třeba speciální monitor pro sledování SvjO2.

Fyziologické hodnoty[upravit | editovat zdroj]

  • Normální hodnoty SvjO2 se pohybují od 60 do 80 %.
  • Hodnoty < 60 % indikují hypoperfúzi, naopak hodnoty > 80 % jsou známkou hyperémie nebo trvalého poškození mozkových buněk, které již nejsou schopny kyslík odebírat.

Identifikace stavu metabolismu[upravit | editovat zdroj]

K identifikaci stavu metabolismu mozku je proto vhodné ještě sledovat hladiny laktátu v krvi z jugulárního bulbu. I normální hodnoty saturace nemohou totiž vyloučit přítomnost mozkové hypoxie s ohledem na změny buněčného metabolismu při postižení mozkové tkáně.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • HAVRÁNEK, Jiří: Ostatní monitoring.