Poruchy metabolismu vody

From WikiSkripta

Poruchy metabolismu vody se dělí na:

 1. intracelulární,
 2. extracelulární:
  • hyperhydratace (hypervolemie),
  • dehydratace (hypovolemie).

Intracelulární změny množství vody[edit | edit source]

Kalné zduření[edit | edit source]

Vakuolární dystrofie[edit | edit source]

 • V buňce se nacházejí drobné vakuoly vyplněné vodou (z mitochondrií a ER) – mikrocystický, voštinovitý vzhled buněk (cytoplazma tvoří tenká septa mezi vakuolami, jádro na periferii buňky), příkladem jsou:
  • osmotická vakuolární dystrofie v buňkách proximálního tubulu ledvin po infúzi hypertonického roztoku glukózy (osmotická nefróza);
  • hydropická vakuolární dystrofie v hepatocytech při „intoxikaci vodou“;
  • desintegrační vakuolární dystrofie v ledvinách a játrech při otravě CCl4, dioxanem, ethylenglykolem aj.

Balonová dystrofie[edit | edit source]

 • Nahromadění vody v buňce, která se zvětšuje, zakulacuje až praská – např. balonová degenerace buněk epidermis při virových infekcích (puchýře u varioly, varicely a herpetu), zbývají pak septa z buněčných membrán – tzv. retikulární degenerace.

Extracelulární změny množství vody[edit | edit source]

 • Jedná se o změny volemie, která je jednou ze složek homeostázy a podléhá nervově-humorálním regulacím, uplatňuje se především činnost GIT a ledvin:
 • Dehydratace - projeví se sníženým turgorem kůže, suchostí a lepkavostí sliznic a seróz, tváře jsou vpadlé a nos ostře vystupuje – facies Hippokratica.
  1. Hypotonická – větší ztráty solutů než vody (ztráta hypertonické tekutiny).
  2. Isotonická – ztráty izotonické tekutiny (krvácení, průjmy, zvracení…).
  3. Hypertonická – větší ztráty vody než solutů (ztráta hypotonické tekutiny) nebo snížený příjem vody.
 • Hyperhydratace – vzniká buď přesunem vody z intravaskulárního prostoru do intersticia (edém) nebo retencí Na+ a vody ledvinami.
  1. Hypotonická – větší příjem (nebo zadržování) vody než solutů – např. otrava vodou.
  2. Isotonická – retence izotonické tekutiny – tvorba edémů.
  3. Hypertonická – větší zadržování solutů než vody.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]