Portál:Otázky z hematologie ke státní zkoušce z interny (1. LF UK, VL)

From WikiSkripta
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z hematologie ke státní zkoušce z interny!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z hematologie ke státní zkoušce z interny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Anémie sideropenická; anémie chronických onemocnění
 2. Anemie megaloblastové, perniciozní anemie
 3. Anemie hemolytické, vrozené
 4. Anemie hemolytické, získané
 5. Dřeňové útlumy
 6. Krvácivé stavy z plazmatických příčin
 7. Autoimunní trombocytopenie
 8. Krvácivé stavy z destičkových příčin; trombocytopatie, trombocytopenie (mimo ITP)
 9. Syndrom diseminované intravaskulární koagulace
 10. Myelodysplastický syndrom
 11. Akutní leukémie
 12. Chronická lymfatická leukemie a příbuzné chorobné stavy
 13. Chronická myeloidní leukemie
 14. Nehodgkinské maligní lymfomy
 15. Hodgkinova choroba
 16. Myeloproliferativní choroby (mimo CML)
 17. Plazmocytom
 18. Monoklonální gamapatie a chorobné stavy spojené s MG
  Amyloidóza
 19. Trombofilní stavy
 20. Principy podpůrné léčby v hematologii
 21. Febrilní neutropenie
 22. Postup při podání transfuze; komplikace transfuzní terapie
 23. Principy účelné hemoterapie; transfuzní přípravky a krevní deriváty. Předpoklady darování krve, vyšetření dárce
 24. Hemaferezy v klinické hematologii a transfuzním lékařství