Portál:Otázky z neodkladné medicíny (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z neodkladné medicíny pro studenty KARIM VFN!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Student si losuje celkem 3 otázky, vždy po jedné z částí A, B+C, D.

Vypracované otázky z neodkladné medicíny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství, studenti KARIM VFN

Obsah
Část A — Resuscitace
 1. Základní neodkladná resuscitace
 2. Rozšířená neodkladná resuscitace
 3. Vybavení k neodkladné resuscitaci
 4. Péče o nemocného po neodkladné resuscitaci
 5. Neodkladná resuscitace v dětském věku
 6. Farmakoterapie v neodkladné resuscitaci
 7. Udržování průchodnosti dýchacích cest během resuscitace
 8. Elektroimpulzoterapie v neodkladné resuscitaci
 9. Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace
 10. Hromadná neštěstí, medicína katastrof
Část B — Anestezie
 1. Celková anestezie
 2. Regionální anestézie
 3. Zajištění dýchacích cest během anestézie
 4. Regurgitace
  Aspirace
  Crush úvod
 5. Monitorování pacienta během anestézie
 6. I.v. vstupy a další invaze, jejich komplikace
  Kanylace žíly
  CŽK
  Kanylace arterie
 7. Rizika anestézie
 8. Perioperační péče v anestézii
 9. Řešení akutní bolesti
 10. Krevní ztráty a jejich náhrada
Část C — Neodkladná medicína
 1. Šok — patofyziologie a terapie
 2. Poruchy acidobazické rovnováhy
 3. SIRS
  Sepse
 4. Umělá plicní ventilace
 5. Ventilační poruchy
  ARDS
 6. Akutní renální insuficience
  Chronická renální insuficience
 7. Polytrauma
 8. Kraniocerebrální poranění
 9. Poruchy vědomí
  Bezvědomí
 10. Intoxikace
 11. Tonutí
 12. Poškození chladem
  Poškození teplem
  Poškození elektrickým proudem
 13. Chronická bolest
 14. Problematika nosokomiálních infekcí
Část D — Společná témata s ostatními obory
 1. Akutní infarkt myokardu
 2. Akutní plicní embolizace
 3. Srdeční selhání
 4. Tamponáda srdeční
 5. Diagnóza a léčba srdečních arytmií
 6. Dissekující aneurysma aorty
 7. Poranění srdce
  Poranění velkých cév
  Poranění hrudníku
 8. Náhlé příhody břišní
 9. Akutní psychóza
  Psychoreaktivní stavy
  Rozhodovací schopnost pacienta v akutních stavech
 10. Diferenciální diagnostika NPB v gynekologii
 11. Překotný porod, první pomoc při porodu mimo ústav
 12. Cévní mozkové příhody
 13. Křečové stavy
 14. Diferenciální diagnóza bezvědomí
 15. Laryngospasmus
  Bronchospasmus
  Laryngitidy u dětí