Překotný porod

Z WikiSkript

Překotný porod je porod trvající méně než dvě hodiny a probíhající spontánně – zkracuje se první doba porodní. Vyskytuje se nejčastěji u multipar, je-li fetus malý a u silných děložních stahů – porodní cesty jsou relativně volné. V našich podmínkách obvykle RZP přijíždí ještě před samotným porodem fetu. V terénu je nutné provést porod, jakmile započnou velmi silné kontrakce v rychlém sledu, které nutí rodičku tlačit.

Z hlediska zachránce je nejdůležitější zachovat chladnou hlavu, okamžitě volat 155 a rychle improvizovat.

Druhá doba porodní[upravit | editovat zdroj]

Druhá doba porodní začíná zánikem branky. Nejprve je důležité zajistit rodičce relativně klidné a čisté prostředí s maximem soukromí. Rodičku uložíme do polohy v polosedě s pokrčenýma roztaženýma nohama. Přikryjeme horní polovinu těla. Slovně rodičku uklidňujeme a povzbuzujeme k rychlému a krátkému dýchání a tlačení.

K porodu potřebujeme:

 • nůžky (nůž, skalpel);
 • tři proužky tkaniny (provázku);
 • krytí.

Veškerý materiál by měl být pokud možno sterilní, zachránce by se měl chránit gumovými rukavicemi a rouškou (šátkem). Pro rodičku je třeba připravit dostatek čistého a suchého materiálu (pleny, prostěradla, deka, …).

Pro novorozence připravíme:

 • materiál k osušení;
 • dostatečné množství materiálu k zabalení novorozence.

Vlastní porod[upravit | editovat zdroj]

Vyzveme rodičku, aby se chytila pod koleny, předklonila hlavu a tlačila. Mezi kontrakcemi se může uvolnit. Kůže v oblasti hráze se napíná a je velmi namáhaná. Zachytíme proto hráz do sterilního materiálu mezi palec a ukazovák nedominantní rukou a chráníme ji tak před rupturou. Dojde-li k odchodu stolice, krajinu očistíme směrem zpředu dozadu – zabráníme znečištění porodních cest. Mezitím se objevuje hlavička. Hlavičku přidržujeme, chráníme novorozence před zraněním, ale nijak neomezujeme přirozenou rotaci hlavičky. Po porodu hlavičky dochází k další rotaci tělíčka novorozence – ani této nebráníme. Můžeme novorozence chytit pevně za zátylek, sklonit jej mírně dolů – napomůžeme porodu horního raménka. Následným pohybem mírně nahoru směrem k břichu napomůžeme porodu dolního raménka. Poté již můžeme novorozence chytit pevně v podpaží a tahem šikmo vzhůru jej vytáhnout z porodních cest.

Péče o novorozence[upravit | editovat zdroj]

Ihned, jak se objeví hlavička, kontrolujeme, zda nemá novorozenec omotaný pupečník kolem krku! V případě že ano, opatrně jej uvolníme přes hlavičku nebo raménko. Dítě uložíme mezi nohy rodičky a vyčistíme ústa od plodové vody. V této fázi NIKDY nezvedáme dítě nad úroveň břicha matky – působením gravitace by krev natekla zpět do placenty a došlo by k vykrvácení dítěte![zdroj?] V tento okamžik by se měl novorozenec poprvé nadechnout a začít křičet. Nestane-li se tak, okamžitě zahajujeme KPR! Novorozenec může být velmi kluzký, je tedy nutná značná obezřetnost při manipulaci s ním. Novorozence co nejrychleji osušíme a zabalíme, abychom zabránili ztrátám tepla.

Dítě nikdy:

 • neomýváme;
 • nepopleskáváme;
 • nedržíme za nožky hlavou dolů.

Pupečník[upravit | editovat zdroj]

Pupečník podvazujeme, až když úplně přestane tepat, není-li v dosahu kvalifikovaná pomoc.

Podvaz provádíme na třech místech:

 • asi 15 cm od břicha dítěte;
 • několik centimetrů od prvního (pro případ selhání);
 • 10–20 cm od druhého podvazu.

Mezi druhým a třetím podvazem můžeme pupečník přerušit, obě strany sterilně kryjeme.

Po přerušení pupečníku můžeme novorozence uložit na břicho matky. Bráníme prochladnutí matky i dítěte.

Třetí doba porodní[upravit | editovat zdroj]

Vyzveme rodičku, aby tlačením napomohla porodu placenty. Nikdy netaháme za pupečník! Po porodu placentu uschováme k následnému vyšetření. Poté rodidla očistíme a kryjeme. Ani po porodu nepodáváme rodičce tekutiny – možnost poporodního vyšetření dělohy.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • Poranění rodičky při rychlém průchodu plodu – řešíme jako zevní krvácení.
 • Infekce – obvykle nejsme schopni zajistit asepsi.
 • Novorozenec je ohrožen nitrolebním krvácením (rychlá změna tlaku).
 • Ruptura pupečníku.
 • Hypotermie – novorozence co nejrychleji zabalíme.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • LEJSEK, Jan a Petr RŮŽIČKA. První pomoc. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1845-6.
 • VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, Hradec Králové. Multimediální pomoc pro pedagogy [online]. [cit. 2011-12-20]. <https://ppp.zshk.cz/vyuka/porod.aspx>.