První doba porodní

From WikiSkripta

První doba porodní (neboli doba otevírací) začíná pravidelnými stahy děložní svaloviny, které vedou k otevírání a zániku děložního hrdla (tím vzniká děložní branka) a končí zánikem děložní branky (ta již není hmatná).

Frekvence kontrakcí zpočátku nepřesahuje 1–2/10 min. V 10–15 % začíná porod odtokem plodové vody (pokud není do 1 h následován děložními kontrakcemi, mluvíme o předčasném odtoku.)

Iniciace porodu[edit | edit source]

Klíčovou úlohu v iniciaci porodu mají hormony – hlavní jsou biochemické změny v myometriu. Během gravidity je myometrium udržované v relaxaci celou řadou látek (relaxin, CRH (corticotropin-releasing h.), progesteron). Při iniciaci začíná vzrůstat reaktivita myometria na uterotonika.

Myometrium začíná produkovat bílkoviny – tzv. CAP (contraction-associated proteins) (stimulují tvorbu gap junctions mezi myocyty – zrychlují šíření depolarizace, aktivují enzymy produkující uterotonika (PGsyntáza…), zvyšují počet receptorů na uterotonika).

Placenta začíná před porodem produkovat vyšší množství CRH – zvyšuje kontraktilitu, stimuluje syntézu PG, stimuluje syntézu kortizolu v plodu, progesteron v těhotenství udržuje relaxaci inhibicí tvorby CAP, estrogen zvyšuje počet gap-junctions a stimuluje degradaci kolagenu v hrdle.

Děložní činnost[edit | edit source]

Ve všech třech dobách porodních můžeme pozorovat kontrakce i retrakce:

 • kontrakce – stav reverzibilní, rytmicky se opakující, vzniká stahem a následnou relaxací;
 • retrakce – příslušná oblast se ireverzibilně zmenšuje trvalým zkrácením a přetáčením svalových buněk.

Popis kontrakcí[edit | edit source]

 • Základní hodnota je bazální tonus (BT) – vyjadřuje výši intrauterinního tlaku, na počátku I. doby je 8–12 mm Hg, zvyšuje se během porodu na 12–18 mm Hg (neměla by přesahovat 20 mm Hg);
 • u kontrakce popisujeme tyto části;
  • část vzestupná (stadium incrementi) – na počátku porodu je strmější, ke konci je pozvolnější;
  • vrchol (acme);
  • část sestupná (stadium decrementi) – repolarizace svaloviny;
 • intrauterinní tenzogram – odečítáme amplitudy… – viz CTG;
 • montevidejské jednotky (MU)
  • Jedná se o součet amplitud kontrakcí během deseti minut.
   • 1. Na CTG si označíme 10-minutové okno.
   • 2. V rámci okna pro každou kontrakci odečteme rozdíl tlaku mezi basálem kontrakce a jejím vrcholem.
   • 3. Sečteme všechny rozdíly tlaků.
  • Normální jsou hodnoty mezi 200[1] a 300!
 • jednodušší je zevní tokometrie – to stanovujeme hlavně frekvenci kontrakcí (4–5/10 min na konci 1. doby);
 • resting phase (délka mezikontrakčního období) – neměla by být pod 30 s;
 • celý porod provází u prvorodiček cca 110–150 kontrakcí, u vícerodiček 60–80;
 • kontrakční vlna se šíří z rohů (předpokládá se existence určitých pacemakerů).

Krevní průtok v plodu za kontrakce[edit | edit source]

Ovlivnění placentárního průtoku
 • v oblasti úponu placenty je v myometriu snížen intramyometrální tlak;
 • dostatečný přísun oxidované krve je zajištěn rozdílnou stlačitelností žil a tepen;
 • za normálních okolností je tedy kyslíkové zásobení plodu v normě.
Výkyvy nitrolebního tlaku
 • hlavička naléhá na pánevní vchod a za kontrakce se tam uplatňuje cervikokraniální tlak (vytváří se mezi hlavičkou a bariérou porodních cest);
 • na vzestup intrakraniálního tlaku reaguje plod bradykardií (na CTG jsou rané decelerace);
 • pokud tlak překročí žilní tlak – nastává přechodné městnání;
 • pokud překročí intraarteriální – dochází k ischemii CNS plodu!

Mechanismus dilatace hrdla a branky[edit | edit source]

 • Svalovina v hrdle probíhá prakticky cirkulárně;
 • průběh kontrakční vlny vyvolává při každé kontrakci soustředěný tlak naléhající části plodu na dolní děložní segment (contractiones ad partum);
 • dolní děložní segment se rozevírá a umožní naléhající části plodu, aby se tam přesunula;
 • jakmile plod opustí horní části dělohy, dojde tam k retrakci (dochází k ní ale patrně až po odtoku vody);
 • v místě tlakové zóny vzniká na hlavičce stagnační edém (porodní tumor);
 • dilatace hrdla probíhá jinak u prvorodiček a u vícerodiček.

Dilatace hrdla a branky u prvorodiček[edit | edit source]

 • Mají hrdlo kónické s důlkově uzavřenou zevní brankou;
 • hrdlo se otevírá kalichovitě od vnitřní branky (orificium cervicis uteri internum) k zevní brance;
 • do pochvy je vytlačována hlenová zátka;
 • průměrná doba trvání I. doby porodní u prvorodiček 6–7 hod.

Dilatace u vícerodiček[edit | edit source]

 • Mají hrdlo válcovité, zevní branka zeje (cirkulární vlákna jsou porušena předchozím porodem);
 • spolu s dilatací vnitřní branky se rozevírá celé hrdlo vcelku;
 • postupným přesouváním dolního segmentu se zkracuje;
 • průměrná doba trvání I. doby porodní u vícerodiček 3–4 hod.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]