Hypotermie

From WikiSkripta

K hypotermii dochází při poklesu tělesné teploty při nadměrných ztrátách tepla pod 35 °C.

Příčiny hypotermie[edit | edit source]

 • vliv prostředí - podchlazení (+ vysoká vlhkost, vítr, fyzické vyčerpáním, opilost, úrazy, …)
 • snížení metabolismu – těžká hypotyreóza, hypoglykemie, hypopituitarismus, ketoacidóza, malnutrice
 • intoxikace (alkohol, barbituráty, sedativa)
 • poškození mozku, trauma, sepse
 • zvýšené ztráty tepla kůží – popáleniny

Následky hypotermie[edit | edit source]

 • první známky vyhází z vlivu abnormální teploty na CNS – ataxie, amnesie, poruchy řeči, chování (paradoxní svlékání), halucinace, …
 • pod 33 °C se zastavuje svalový třes, snižuje se metabolismus (při 28 °C o 50 %)
 • stoupá hematokrit a viskozita krve
 • klesá funkce ledvin – chladová diuréza následovaná oligurií
 • vzestup pH (spontánní návrat při zvýšení teploty)
 • porucha detoxikační a konjugační funkce jater, hyperglykemie
 • často pankreatitida a gastrické krvácení
 • vliv na srdce
  EKG při hypotermii - Osbornova vlna za QRS komplexem
 • progresivní pokles TF i MSV!
 • TK nejdřív stoupá, následně klesá – špatně hmatný puls
 • navzdory hyperkalemii se zvyšuje dráždivost myokardu – časté fibrilace síní
 • při poklesu teploty pod 28–30 °C riziko fibrilace komor! (terminální stádium!)
 • změny na EKG (Osbornova vlna)


Organismus se dokáže vyrovnat s hypotermii (do 20 °C) až překvapivě dobře. Dochází totiž ke snížení metabolismu a nároků na O2. Proto je v kritických hypotermických stavech doporučená a opodstatněná prodloužená resuscitace. V případě smrti na následky hypotermie jsou posmrtnými známkami – purpurová kůže, otok v obličeji, žaludeční eroze, mnohoorgánové infarkty jako důsledek hypotermického šoku.

Využití hypotermie v lékařství[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

BLATTEIS, Clark. Physiology and Pathophysiology of Temperature Regulation. - vydání. World Scientific, 1998. 294 s. ISBN 9789810231729.