Chronické renální selhání

Z WikiSkript
Kalcinóza u chronického renálního selhání
Kalcinóza u chronického renálního selhání

Chronické renální selhání – stadium chronických renálních chorob, kde je funkce ledvin snížena natolik, že nejsou schopné udržet správné složení vnitřního prostředí, bez léčebné intervence se rozvíjí soubor klinických příznaků, tzv. uremický syndrom. Až do pokročilého stádia nemusí vyvíjet žádné zřetelné symptomy.

Klasifikace chronického onemocnění ledvin
Stadium Charakteristika GF (ml/s/1,73 m2)
1 Poškození ledvin s normální nebo zvýšenou GF > 1,5
2 Poškození ledvin s mírným snížením GF 1,0–1,49
3 Snížení GF středního stupně 0,5–0,99
4 Snížení GF těžkého stupně 0,25–0,49
5 Selhání ledvin < 0,25

Do nefrologické péče patří pacienti s poklesem glomerulární filtrace pod 0,5 ml/s (3.–4. stadium). S poklesem glomerulární filtrace stoupá i hladina sérového kreatitinu (nad 200 μmol/l). Včasná nefrologická péče zabezpečí přípravu k dialyzační terapii, je-li to nutné. K predialyzační přípravě patří: očkování proti hepatitidě B, včasná terapie komplikací, zavedení shuntu a event. zařazení na transplantační waiting-list.

Etiologie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Příznaky a ukazatele[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Diuréza může být normální nebo zvýšená (polyurie), většinou až po zahájení dialýzy se vyvíjí anurie.
 • Natrium: může se vyvinout depleční hyponatrémie při restrikci soli v dietě a při terapii diuretiky. U dialyzovaných se naopak může vyvinout hypernatrémie a hypervolémie s hypertenzí.
 • Kalium: může se vyvinout hyperkalémie:
 • u oligurie;
 • při farmakoterapii (betablokátory, diuretiky šetřící kalium, inhibitory ACE, sartany, nesteroidními antirevmatiky);
 • při hemolýze;
 • při katabolismu.
 • Anemie (↓ produkce erytropoetinu – únavnost, bledost), porucha funkce destiček (krvácivost) a leukocytů (infekce).
 • Uremie (zvracení, krvavé průjmy, pleuritida, perikarditida, polyneuropatie, encefalopatie).
 • Hypertenze.
 • Hypokalcémie (↓ syntéza kalcitriolu), křeče a hyperfosfatemie (stimulace sekrece PTH).
 • Hyperazotemie (↑ urea, kreatinin, kys. močová).
 • Metabolická acidóza (ztráty bikarbonátů).
 • ↑ TAG, ↓ esenciálních a ↑ neesenciálních AMK, hyperglykemie (inzulinorezistence).

Léčba[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Nízkoproteinová dieta;
 • úprava volémie (může být jak retence tekutin, tak dehydratace);
 • při retenci tekutin furosemid → Na+ podáváme tolik, kolik se ho vylučuje močí;
 • úprava kalemie (může být hyperkalemie, v polyurické fázi hypokalemie), nutno sledovat ABR;
 • tendence k hyperkalemii → furosemid;
 • akutní nebezpečí z hyperkalemie → 40 % glukóza s inzulinem, Ca-gluconicum;
 • hypokalemie → podávání kalia p.o.;
 • úprava metabolické acidózy (podávání NaHCO3);
 • úprava poruch kalciofosfátového metabolismu;
 • hypokalcemie → CaCO3, v těžších případech vit. D;
 • hyperfosfatemie → restrikce příjmu fosfátů potravou, vazba fosfátů (Al(OH)3, CaCO3);
 • úprava krevního obrazu – při anemii (Hb pod 100, HTK pod 0,3) rekombinantní EPO;
 • léčba hypertenze (urychluje zánik reziduálních nefronů a progresi renální insuficience) – ACEI, BVK;
 • hemodialýza – při vzestupu kreatinemie nad 500 μmol/l.

Diferenciální diagnostika mezi akutním a chronickým renálním selháním[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Akutní renální selhání Chronické renální selhání
anémie není je
svraštění ledvin není je
zvětšení ledvin je není
S-Ca normální
S-fosfáty normální
acidosa + ++

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.