Antiflogistika

From WikiSkripta

Heslo

Antiflogistika jsou látky, které působí protizánětlivě.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 672 s. ISBN 978-80-7262-373-0.