Renální osteopatie

Z WikiSkript

Renální osteopatie (renální osteodystrofie) je souhrnný název pro skeletální změny v rámci komplexní poruchy fosfokalciového metabolismu, ke kterým dochází při chronickém ledvinném onemocnění. Je dnes řazena mezi tři komponenty CKD-MBD (kostní a minerálová porucha při chronických onemocněních ledvin). Klinický obraz je velmi mnohotvárný vzhledem k tomu, že jednotlivé faktory se u každého pacienta uplatní v určeném čase v různé intenzitě. Manifestace zahrnuje osteopenii, osteomalacii, sekundární hyperparathyroidismus a růstovou retardaci.

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Skeletární změny jsou způsobeny při selhání ledvin třemi mechanismy:

Tubulární dysfunkce[upravit | editovat zdroj]

Nízké pH v důsledku renální acidózy vyvazuje ionty kalcia a fosforu ze struktury hydroxyapatitu. Dochází tak k demineralizaci kostní matrix a osteomalacii.

Generalizované renální selhání[upravit | editovat zdroj]

Vede k snížení exkrece fosfátu v důsledku nedostatečné renální eliminace, a tak vzniká chronická hyperfosfatémie. Hyperfosfatémie stimuluje přištítná tělíska, což přispívá ke vzniku sekundárního hyperparathyroidismu.

Snížená produkce enzymů a růstových faktorů[upravit | editovat zdroj]

Ledviny vylučují enzym (1-hydroxyláza), který konvertuje vitamin D do aktivní formy a také secernují protein BMP-7. Snížení aktivního vitamínu D3 (kalcitriolu) vede k hypokalcémii a přispívá k sekundárnímu hyperparathyroidismu. Nedostatek kalcitriolu zvyšuje sekreci parathormonu (PTH), který aktivuje 1-hydroxylázu, čímž se upraví hladina kalcitriolu v krvi, avšak dochází k hyperparathyreóze. Tento kompenzační mechanismus ale s progredujícím selháváním nestačí a vzniká hypokalcémie. BMP-7 produkovaný renálními tubulárními buňkami indukuje proliferaci a diferenciaci osteoblastů. Jeho snížená produkce tak vede k osteopenii.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KUMAR, [edited by] Vinay, Vinay KUMAR a Jon C. Aster ; with illustrations by James A PERKINS. Robbins and Cotran pathologic basis of disease : [object Object]. 9. vydání. Philadelphia : Elsevier Saunders, c2015. ISBN 9781455726134.
  • VIKRANT, Sanjay a Anupam PARASHAR. Prevalence and severity of disordered mineral metabolism in patients with chronic kidney disease: A study from a tertiary care hospital in India. Indian J Endocrinol Metab [online]. 2016 Jul-Aug, vol. 20, no. 4, s. 460-7, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911834/?tool=pubmed>. ISSN 2230-9500 (print), 2230-8210.