Monitorování pacienta během anestézie

Z WikiSkript

Definice[upravit | editovat zdroj]

Sledování celkového stavu pacienta a jeho životních funkcí během anestezie.

Význam[upravit | editovat zdroj]

Operační výkon a i samotná anestezie ovlivňuje celkový stav pacienta jeho vnitřní prostředí, kardiovaskulární, dýchací systém. Pečlivý monitoring umožňuje předejít nebo včas léčit poruchy fyziologického stavu operovaného pacieta a zabránit tak následným pooperačním komplikacím nebo dokonce i smrti pacienta

Základní pravidla[upravit | editovat zdroj]

 • Anesteziolog by měl být přítomen při celém průběhu anestezie.
 • Monitorování pacienta musí být zahájeno již před úvodem do anestezie a musí být ukončeno až po bezpečném vyvedení pacienta z anestezie.
 • Standardní monitorování by mělo být prováděno vždy bez ohledu na to jestli se jedná o anestezii celkovou nebo regionální.
 • Průběh anestezie a parametry životních funkcí by měly být zaznamenávány v pravidelných intervalech.
 • Všechny monitorovací přístroje musí být před operací prověřeny a anesteziolog by měl být dostatečně vyškolen pro použití těchto systémů.

Typy monitorování pacienta v průběhu anestezie:

Standardní monitoring
Používá se u každého pacienta bez ohledu na zdravotní stav, věk nebo druh operačního výkonu, způsobu vedení anestezie (regionální nebo celková anestezie). V případě potřeby je tento standardní monitoring rozšířen.
Rozšířený monitoring
Použití v závislosti na stavu pacienta nebo vyžaduje-li to obtížnost operace.
 • I přes přístrojové měření nepodceňujme klinický monitoring a změny pacienta:
  • poslech dýchání fonendoskopem,
  • barva, teplota a prokrvení kůže,
  • pocení,
  • stav zorniček pacienta.

Standardní monitoring[upravit | editovat zdroj]

Monitor.png
 • Elektrokardiografie EKG.
  • končetinové svody - všechny CA - 3 svody
  • preferenční svod II detekuje většinu arytmií a ischemii spodní stěny
  • u pacientů s rizikem perioperačního akutního infarktu modifikace II/V5, monitoruje se i ischemie přední stěny
 • Neinvazivní měření krevního tlaku:
  • v pravidelných intervalech sledujeme hodnotu systolického, diastolického a středního tlaku;
  • princip: oscilometricky;
  • způsob měření: manžetou odpovídající šířky, nasazujeme na paži (měřeno automaticky);
  • střední tlak by neměl klesnout výrazně pod 70 mmHg.
 • Pulzní oxymetrie:
  • princip: rozdíl absorbce světla mezi oxygenovaným a redukovaným hemoglobinem;
  • fyziologické hodnoty 94–100 %;
  • způsob měření: pulsním oxymetrem nejčastěji na prstech horní končetiny.
 • Dechové parametry:
  • aktuální dechový objem (6 ml/kg ideální tělesné hmotnosti);
  • dechová frekvence;
  • minutová ventilace (určuje eliminaci CO2; ((6ml/kg *12/min =72ml/kg/min, u novorozenců 6ml/kg *30/min = 180ml/kg/min.)));
  • inspirační tlaky;
   • maximální inspirační tlak (mezi 15–20 mbar – vyšší tlaky mohou způsobit plicní barotrauma);
   • střední inspirační tlak;
   • PEEP (Positive End-Exspiratory Presure) přetlak na konci exspiria.
 • Kapnometrie a kapnografie: měření parciálního tlaku CO2 ve vydechovaném vzduchu.
 • Inspirační a expirační koncentrace kyslíku.
 • Sledování anesteziologických plynů: exspirační a inspirační koncentrace anesteziologických plynů.

Rozšířený monitoring[upravit | editovat zdroj]

Relaxometrie
Snímání síly svalové odpovědi na elektrický stimul.
Diuréza
Po zavedení močové cévky měříme množství vylučované moči (cca. 1 ml/kg/h).
Tělesná teplota
Měříme teploměrem, sondu zavádíme nejčastěji orálně.
Měření centrálního žilního tlaku
Katetrizace arteria pulmonalis umožní měření
 • tlak v arteria pulmonalis,
 • srdeční výdej (cardiac output),
 • systémový odpor,
 • plicní cévní odpor,
 • tepový objem.
Transesofageální echokardiografie
Sonografický obraz srdce pomocí sondy zavedené do jícnu.
Elektroencefalografie (EEG)
 • snímání sumy excitačních a inhibičních potenciálů,
 • užívá se k měření hloubky anestezie.
Transkraniální Doplerovská sonografie.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KRETZ, Franz-Josef a Frank TEUFEL, et al. Anästhesie und Intensivmedizin. 1. vydání. Heidelberg : Springer Medizin Verlag, 2006. 695 s. ISBN 3-540-62739-1.