Portál:Neodkladná medicína

Z WikiSkript

Akutní medicína.png     Neodkladná medicína

Doporučená literatura
  • ZAZULA, Roman. Praktikum intenzivní medicíny :  učební text pro posluchače LF. 1. vydání. Praha : Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a FTN, 2007. 104 s. ISBN 978-80-239-9474-2.
  • PACHL, Jan a Karel ROUBÍK. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí :  storia e segreti. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 376 s. ISBN 80-246-0479-5.
  • ŠEVČÍK, Pavel. Intenzivní medicína. 3. vydání. Praha : Galén, c2014. 1195 s. ISBN 9788074920660.


Základní výkony v Anesteziologii, Intenzivní a Urgentní medicíně

Zajištění dýchacích cest:

Invazivní vstupy:

Kardiopulmonální resuscitace:

Monitoring:

Farmakologie v anesteziologii a neodkladné medicíně:


Intenzivní mecína a Urgentní stavy (Emergency)

Kardiopulmonální resuscitace:

Šok a jeho formy:

Sepse a infekce:

Traumata:

Kardiovaskulární problematika:

Respirační problematika:

Renální problematika:

GIT problematika:

Poruchy vnitřního prostředí a endokrinologie:

Neurologická a psychiatrická problematika:

Urgentní stavy v gynekologii a porodnictvní:

Urgentní stavy v pediatrii:

Urgentní stavy v toxikologii:

Diferenciální diagnostika a časté klinické obrazy: