Zavedení Swan-Ganzova katetru (pediatrie)

From WikiSkripta

Swan-Ganzův termodiluční katetr je určen k měření minutového srdečního výdeje, nitrosrdečních tlaků, tlaků v a. pulmonalis a kapilárního tlaku v zaklínění a. pulmonalis.

Kontinuální vyhodnocování minutového srdečního výdeje a ostatních parametrů výše uvedených patří k významným pomocným metodám určujícím optimální přístup k léčbě oběhové insuficience.

Indikace[edit | edit source]

 • nejasný intravaskulární objem
 • PEEP > 12 cm H2O
 • srdeční selhání
 • potřeba intenzivní inotropní podpory myokardu

Postup[edit | edit source]

Schema pravostranné srdeční katetrizace
 • k zavádění katetru se nejčastěji používá modifikované Seldingerovy techniky dle Desilet-Hoffmana, pomocí speciálních setů
 • po zavedení katetru do duté žíly provedeme inflaci balónku malým objemem CO2 dle doporučení výrobce
 • dále posunujeme katetr do pravé síně srdeční
 • balónek nafoukneme na plnou objemovou kapacitu, cca na 1,5 ml
 • další cestu hrotu katetru sledujeme na tvaru tlakových křivek,které se mění v pravé komoře, a. pulmonalis a při zaklínění katetru
 • měření CO se provádí spojením termistoru s modulem monitoru po zadání hmotnosti a výšky pacienta: do proximálního lumen katetru se injikuje předem určený objem vody a termistor zaznamená změnu teploty v čase; výpočet CO se provede automaticky


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Zavedení Swan-Ganzova katetru . (upraveno)

Související články[edit | edit source]