Portál:Otázky z Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče (LFP, VL)

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované otázky z Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Otázky z Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče

LFP UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Anestezie
 1. Předanestetické vyšetření
 2. Hodnocení anesteziologického rizika
 3. Předoperační příprava
 4. Příprava nemocného před anestezií
 5. Premedikace
 6. Předpoklady podání bezpečné anestezie
 7. Technické vybavení pro anestezii
 8. Stlačené medicinální plyny
 9. Anesteziologický přístroj
 10. Způsoby zajištění dýchacích cest při anestezii
 11. Tracheální intubace
 12. Žilní vstupy
 13. Sledování a monitorování nemocného v průběhu anestezie
 14. Taktika vedení celkové anestezie
 15. Zvláštnosti anestezie v akutní medicíně, rizika a jejich minimalizace
 16. Způsoby lokální anestezie a možné komplikace
 17. Epidurální a svodná anestezie
 18. Komplikace v průběhu anestezie a jejich léčba
 19. Pooperační komplikace a jejich léčba
 20. Nebarbiturátová i.v. anestetika
 21. Svalová relaxace a způsoby jejího navození
 22. Svalová relaxancia, možnosti antagonizace
 23. Aspirace v souvisloti s celkovou anestezií, prevence, léčba
 24. Péče o nemocného při anestezii
 25. Alergická a anafylaktická reakce, příčiny, klinický obraz, léčba
 26. Rozdělení celkové anestezie, její průběh a časové členění
 27. Farmakodynamika léků používaných v anestezii
 28. Opioidy, dělení, jejich účinky, antagonisté opioidů
 29. Krevní transfuze, transfuzní přípravky a jejich indikace
 30. Pooperační analgezie a její současné možnosti, význam
 31. Předpoklady správného vedení pooperační analgezie, sledování nemocného po operaci


Resuscitace
 1. Příznaky zástavy oběhu, diagnostika selhání životních funkcí, biologická smrt, sociální smrt
 2. Indikace KPCR, zodpovědnost, délka provádění, podmínky pro resuscitaci
 3. Způsoby zajištění průchodnosti dýchacích cest při resuscitaci, pomůcky
 4. Invazivní způsoby zajištění dýchacích cest
 5. Základní neodkladná resuscitace (podpora života)
 6. Rozšířená neodkladná resuscitace (podpora života)
 7. Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku
 8. Základní léky pro KPCR a způsob jejich podávání
 9. Resuscitace nemocných s rytmem léčitelným defibrilací, postup při hodnocení EKG
 10. Resuscitace nemocných s rytmem neléčitelným defibrilací, postup při hodnocení EKG
 11. Strategie defibrilace v základní a rozšířené resuscitaci
 12. Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem – léčebné možnosti
 13. Resuscitace dýchání
 14. Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest při resuscitaci
 15. Možnosti podání léků v resuscitaci a v urgentní medicíně
 16. Diagnostika a možnosti léčby fibrilace komor
 17. Zvláštnosti resuscitace v dětském věku
 18. Suffokující zánětlivé onemocnění dýchacích cest
 19. Klinické projevy neprůchodnosti dýchacích cest
 20. Příčiny neprůchodnosti dýchacích cest
 21. Příčiny selhání vitálních funkcí v dětském věku a v dospělosti, strategie KPR, aktivace záchranného řetězce, organizace záchranné služby v ČR
 22. Vybavení pro KPR
Varia
 1. Šok, definice, dělení
 2. Šokové syndromy

 3. Patofyziologické změny při šoku, orgánová poškození při šoku

 4. Klinický obraz a možnosti vyšetření nemocného při šoku

 5. Léčba šoku

 6. Bolest, její definice, typy bolesti a jejich hodnocení

 7. Farmakologie neopioidních analgetik a slabých opioidů

 8. Silné opioidy, jejich účinky, vedlejší účinky a antagonizace

 9. Koanalgetika a adjuvantní analgetika v léčbě bolesti

 10. Akutní bolest a možnosti její léčby

 11. Léčba chronické nenádorové bolesti

 12. Strategie a taktika farmakologické léčby u akutní a chronické bolesti

 13. Akutní bolest a možnosti její léčby

 14. Invazivní techniky v léčbě bolesti

 15. Léčení nádorové bolesti

 16. Základy patofyziologie šoku

 17. Příčiny hypovolemického a hemorhagického šoku, projevy

 18. Možnosti objemové léčby u šoku, maloobjemová resuscitace

 19. Náhradní roztoky

 20. Masivní krvácení, život ohrožující krvácení, principy léčby

 21. Zásady bezpečného převozu nemocného

 22. Priority ošetřování polytraumat v terénu

 23. Dechová nedostatečnost, hypoxie, hyperkapnie

 24. Příčiny dechové nedostatečnosti

 25. Akutní dechová nedostatečnost, příčiny, klinický obraz, léčba

 26. Chronická dechová nedostatečnost, příčiny, reakce organismu, klinický obraz, léčba

 27. ARDS, ALI

 28. Exspirační dušnost – příčiny a projevy, možnosti léčby

 29. Kyslíková léčba

 30. Umělá plicní ventilace – indikace, typy, komplikace

 31. Perioperační tekutinová léčba

 32. Enterální a parenterální výživa

 33. Poruchy vodního a iontového hospodářství

 34. Poruchy acidobazické rovnováhy

 35. Intoxikace

 36. Zajištění průchodnosti dýchacích cest v intenzivní a resuscitační péči

 37. Základy léčby těžké nitrolební hypertenze

 38. Problematika smrti mozku


 • Seznam otázek byl aktualizován ve školním roce 2013/2014.
 • Více informací o zkoušce a předmětu najdete v Průvodci studiem LFP UK