Průvodce:Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče (LFP UK)

Z WikiSkript

V pátém ročníku probíhá pouze bloková výuka. Každá skupina má jiné pořadí bloků. Odpoledne jsou pak společné, nepovinné přednášky pro všechny studenty. Blok Anesteziologie, resuscitace a neodkladná péče trvá 6 dní a je zakončen zkouškou.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Předmět se vyučuje na Anesteziologicko - resuscitační klinice FN Lochotín. První den začínají praktika v 7:30, následující dny pak v 8:00 a končí se v závislosti na rozhodnutí vyučujícího, nejpozději však do 13:00. Výuka probíhá v seminární místnosti, kde v prvním ročníku probíhala praktika z první pomoci (vchod H, přízemí). Celý blok trvá 6 dní, následující týden absolvujete test a zkoušku. Během praktik Vás čeká jak nácvik praktických dovedností, tak probrání teorie. Jeden den strávíte na urgentním příjmu, jeden den na lůžkovém oddělení a tři dny na sálech. Poslední šestý den dostanete volno. Zřetel je brán hlavně na dokonalé zvládnutí laické i rozšířené kardiopulmonální resuscitace. Praktika začínají od 8 hodin a do 10 je teoretický výklad s nácvikem na resuscitačních fantomech v seminární místnosti. Následuje pauza a poté se jde buď na lůžkové oddělení ve 3. patře (1x), na operační sály (3x), nebo na emergency (1x).


Absence: Není povolena žádná.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zápočet získáte po úspěšném napsání zápočtového testu. Ten píše celá skupina najednou daný den ve zkouškovém týdnu na děkanátu. Test se skládá ze 48 otázek, každá je za 4 body (1 - 4 správné odpovědi). Máte čas 45 minut, minimum je 127bodů.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška má pouze ústní část. Taháte si 3 na sobě nezávislé otázky - z každého okruhu jednu. Okruhy jsou: anestézie (31 otázek), resuscitace (22 otázek) a varia (38 otázek). Nemusíte vše umět nazpaměť, neměli byste ale udělat chybu v KPR a lékování (včetně dávkování) u ní. Na znalost problematiky KPR je u zkoušky kladen důraz!

  • Seznam otázek ke zkoušce naleznete zde.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. 51. vydání. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0556-2.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]