Carlensova kanyla

Z WikiSkript

Heslo

Carlensova kanyla se užívá k endotracheální intubaci. Umožňuje selektivní intubaci, a tím i ventilaci pravé či levé plíce a současně kolaps druhostranného plicního křídla.

Carlensova kanyla


Odkazy

Použitá literatura

  • MÁLEK, J a A DVOŘÁK, et al. Základy anesteziologie. 1. vydání. Praha : 3.Lékařská fakulta UK, 2009.