Septický šok

From WikiSkripta

Septický šok je sepse s cirkulačními, buněčnými a metabolickými abnormalitami, které jsou natolik závažné, že zvyšují její smrtnost.[1]

Jedná se o druh cirkulačního šoku a vyznačuje se arteriální hypotenzí, která je způsobená generalizovaným poklesem periferní rezistence. Jde ve své podstatě o šok distribuční. Častěji vzniká u osob se sníženou imunitou. Po kardiogenním šoku jde o nejčastější typ šoku způsobující úmrtí v nemocnicích.

Příčina[edit | edit source]

Septický šok vzniká na podkladě bakteriémie. Zpravidla Gramm negativní bakterie, které se dostanou do cirkulace − působí endotoxinem (lipopolysacharid jejich zevního obalu). Může jít ale i o Gramm pozitivy − působí exotoxin, případně Candidy (kvasinky).

Úloha prozánětlivých cytokinů TNF a IL-1, spolu s endotoxinem působí expresi genu pro iNOS.

Charakteristika[edit | edit source]

Patologická generalizovaná vazodilatace (nesouvisí s nutričními potřebami tkání, ani s termoregulací) – Nekontrolovaná tvorba NO způsobená expresí genu pro inducibilní formu NO-syntázy (i-NOS) v makrofázích a endoteliích.

Vysoká horečka a generalizovaný zánět => zvýšená úroveň buněčného metabolismu.

Zvýšený srdeční výdej – Menší afterload => větší ejekční frakce, tachykardie (sympato-adrenální aktivace), septický šok = "hypercirkulační šok".

Další vývoj[edit | edit source]

Snížená výkonnost a kontraktilita myokardu vede ke zhoršení arteriální hypotenze. Zvýšená propustnost kapilár, tvorba edémů, pokles cirkulujícího objemu vedou také ke zhoršení hypotenze. Možný rozvoj diseminované intravaskulární koagulace (DIC).

Terapie[edit | edit source]

Léčba musí být intenzivní a musí být zahájena včas!

  • Doplňování cirkulujícího objemu infúzemi,
  • podpora dýchání,
  • nasazení antibiotik.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů, část I. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1291-1.
  • GUYTON, Arthur C a John E HALL. Textbook of Medical Physiology. 11. vydání. Elsevier, 2006. 0 s. 11; ISBN 978-0-7216-0240-0.

Reference[edit | edit source]

  1. HOLUB, M. Nová definice sepse [online]. Společnost infekčního lékařství, ©2016. Poslední revize 2016-09-19, [cit. 2017-03-10]. <https://www.infekce.cz/zprava16-24.htm>.