Ejekční frakce

From WikiSkripta

Ejekční frakce (Ejection fraction) je podíl systolického objemu a end-diastolického objemu. Vyjadřuje, jaký podíl krve (z celkového objemu krve přítomného v komoře na začátku systoly) je vypuzen při kontrakci komory do krevního oběhu. Ejekční frakce je spolehlivý ukazatel komorové kontraktility.EF = ejekční frakce

SO = systolický objem (ml)

EDO = end-diastolický objem (ml)

Za klidových podmínek, kdy je end-diastolický objem 130 ml a systolický objem 80 ml, je ejekční frakce 0,62 (tj. při ejekci je vypuzeno 62 % z celkového objemu krve přítomného v komoře před začátkem ejekce).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]