Akutní jaterní selhání

From WikiSkripta

(Redirected from Akutní selhání jater)

Akutní jaterní selhání (acute liver failure, ALF), resp. akutní dekompenzace chronické pokročilé jaterní choroby (acute-on-chronic liver failure, ACLF), jsou definovány akutním jaterním poškozením, jaterní encefalopatií a poruchou koagulace (syntetická složka funkce jater). Pokud pacient nemá preexistující jaterní onemocnění, mluvíme o akutním jaterním selhání. Podle intervalu mezi rozvojem ikteru a encefalopatie můžeme jaterní selhání třídit na hyperakutní (fulminantní, 1 týden), akutní (1–4 týdny) a subakutní (4–12 týdnů). Jaterní selhání může být součástí syndromu multiorgánové dysfunkce či multiorgánového selhání (MODS/MOF).

Etiologie[edit | edit source]

tetrachlormethan, ethanol, kokain, Amanita phalloides),

CAVE!!! I u pacienta s anamnézou abúzu alkoholu potřeba vždy vyloučit i ostatní příčiny jaterního selhání.

Klinický obraz[edit | edit source]

Symptomy mohou být různě vyjádřeny: letargie, Symptom ikona.svg nauzea, Symptom ikona.svg zvracení, Symptom ikona.svg bolesti pravého hypochondria, Symptom ikona.svgpruritus. Klíčovými příznaky jsou:

Další příznaky vyplývají z poruch jaterních funkcí. Patří sem koagulopatie, renální selhání (hepatorenální syndrom s retencí natria a Symptom ikona.svg oligurií), respirační insuficience, srdeční selhávání, (Symptom ikona.svg hypotenze, hyperkinetická cirkulace, Symptom ikona.svg tachykardie, Symptom ikona.svg dušnost, Symptom ikona.svg tachypnoe), poruchy vnitřního prostředí (častá Symptom ikona.svghypoglykemie), poruchy imunity (časté sepse).

Tabulka se stádii jaterní encefalopatie – West Haven Criteria (Intenzivní medicína v praxi, Maláska a kolektiv)
Stadium Klinické projevy GCS
I Apraxie, jemný tremor, nekoordinované pohyby, nepozornost 15
II Letargie, dezorientace, apraxie, flapping tremor, dysartrie 11–14
III Zmatenost, sopor, ataxie, flapping tremor 9–10
IV Kóma ≤8

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

Diferenciální diagnostika jednotlivých příznaků akutního selhání jater je velmi široká. U příznaků, které by mohly odpovídat jaterní encefalopatii, myslet také na meningitidy a encefalitidy, intrakraniální krvácení, mozkovou ischémii, intoxikaci, hypoglykémii, iontovou dysbalanci a urémii. Nicméně laboratorní a klinický obraz by měly vést ke stanovení diagnózy akutního jaterního selhání poměrně spolehlivě.

Diagnostika a léčba[edit | edit source]

Instrukce
1. Anamnéza, fyzikální vyšetření, vitální funkce, kontinuálně pacienta monitorujeme, včetně EKG, zajistíme žilní vstup (pokud již není zajištěn), kontaktovat gastroenterologa, resp. přímo hepatologa, hospitalizovat pacienta na jednotce intenzivní péče/ARO.
2. Při otravě paracetamolem podat N-acetylcystein (ACC inject) úvodním bolusem 150mg/kg rychlostí 15–60 minut, poté udržovací infuze 50mg/kg během 4 hodin, následně dalších 16 hodin infuze v dávce 100mg/kg.
3. Při otravě muchomůrkou zelenou N-acetylcystein (viz výše) plus silibinin (Legalon, hepatoprotektivum) v dávce 20–50 mg/kg/den rozdělené do 4 dvouhodinových infuzí.
4. Při specifické infekční příčině (HSV, hepatitida B, E) příslušná antivirotika, u autoimunitní příčiny kortikosteroidy.
5. Komplexní podpůrná terapie sestává z volumoterapie, v případě nutnosti katecholaminové podpory, léčby respiračního a renálního selhání, korekce koagulopatie jen v případě krvácivých projevů.
6. Při manifestní jaterní encefalopatii/otoku mozku elevace hlavy (30 stupňů), eventuálně manitol alebo hypertonický roztok NaCl.
7. CAVE!!! U etylické etiologie při hypoglykémii a karenci thiaminu nejdříve podáváme thiamin a až poté glukózu, jinak hrozí rozvoj Wernickeho encefalopatie (ataxie, oftalmoplegie, delirium; při karenci thiaminu dojde k narušení činnosti mnohých enzymů, včetně těch vystupujících v Krebsově cyklu a glykolýze, při samotném podáním glukózy by došlo k akumulaci laktátu).
8. CAVE!!! U cirhotiků je možný rozvoj spontánní bakteriální peritonitidy (v punkci z ascitu více než 0,25 × 10⁹ neutrofilů, léčba cefalosporiny 3. generace) a krvácení z jícnových varixů.
9. Kontaktovat transplantační centrum (IKEM, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno) stran možnosti akutní transplantace jater (King´s College Criteria – hladina pH, kreatininu, INR, resp. i bilirubinu, stádium encefalopatie).

Checklist-icon.svg Vyzkoušejte si kvíz Akutní jaterní selhání!