Přehled intoxikace houbami

From WikiSkripta

Podle mechanismu působení mykotoxinů popisujeme několik syndromů. Rozlišení hub je možné jen mikroskopickým mykologickým vyšetřením ze zbytků jídla či z obsahu žaludku či stolice.

Syndrom gastroenterodyspeptický[edit | edit source]

 • Doba latence: < 2 hodiny
 • symptomatologie: gastrointestinální
 • toxiny: neznámý
 • terapie: symptomatická
 • prognóza: dobrá
 • poznámka: -
 • příklady hub: hřib satan, některé žampiony a holubinky

Syndrom muskarinový[edit | edit source]

 • Doba latence: < 2 hodiny
 • symptomatologie: pocení, slinění, lakrimace, mióza
 • toxiny: muskarin
 • terapie: výplach žaludku, atropin
 • prognóza: závisí od požitého množství
 • poznámka: -
 • příklady hub: vláknice, strmělky

Syndrom psilocybinový (psychotropní)[edit | edit source]

 • Doba latence: < 2 hodiny
 • symptomatologie: halucinace
 • toxiny: psilocybin, psilocin
 • terapie: sedace, diazepam
 • prognóza: dobrá
 • poznámka: nepodávat anticholinergika
 • příklady hub: lysohlávka

Syndrom mykoatropinový-neurotoxický (muskarinový)[edit | edit source]

 • Doba latence: < 3 hodiny
 • symptomatologie: muskarinové příznaky - pocení, slzení, mióza, křeče, ikterus, průjem + ostatní GIT symptomatologie → přechod k příznakům anticholinergním – excitace, suchost kůže, tachykardie, halucinace, střídání euforie a deprese,...
 • toxiny: muscimol, kyselina ibotenová, muskazon
 • terapie: žaludeční výplach, aktivní uhlí, symptomatická terapie
 • prognóza: relativně dobrá
 • poznámka: nepodávat diazepam, atropin, barbituráty
 • příklady hub: muchomůrka červená (Amanita muscaria) a tygrovaná (Amanita pantherina)

Syndrom gyromitrinový-hepatotoxický[edit | edit source]

 • Doba latence: 6–12 hodin
 • symptomatologie: cefalea, křeče, ikterus, průjem + ostatní GIT symptomatologie
 • toxiny: gyromitrin
 • terapie: výplach žaludku, carbo animalis, úprava MAC, i.v. pyridoxin, symptomatická terapie
 • prognóza: nejistá
 • poznámka: možná inhalační intoxikace
 • příklady hub: ucháč obecný

Syndrom faloidní-hepatorenální[edit | edit source]

 • Doba latence: 6–24 hodin
 • symptomatologie: GIT symptomatologie, hepatorenální selhání
 • toxiny: amatoxiny (termostabilní cyklické oktapeptidy) amanitin a phaloidín
 • patogeneze: toxiny vychytávány v játrech, vylučovány žlučí a poté kolují v enterohepatálním oběhu; v buňkách se váží na RNA polymerázu a inaktivují ji, čímž zastaví proteosyntézu → po spotřebování již vytvořených proteinů buňka hyne
 • terapie: zvracení, výplach žaludku, masivní dávky carbo animalis (1g/kg á 2–4hodiny) – ruší enterohepatální cyklus silibinin, hemodialýza/hemoperfúze, komplexní podpůrná péče (úhrada tekutin, substituce koagulačních faktorů, glc s inzulínem); posledním řešením je transplantace jater
 • prognóza: špatná (smrt asi do týdne na cirkulační selhání nebo septický šok), přežití 10−20 %
 • poznámka: 85 % amatoxinů se vylučuje nezměněno ledvinami, poškození ledvin je spíše podmíněno dehydratací (i při terapii nutno dbát na udržení vodní a elektrolytové rovnováhy)
 • příklady hub: muchomůrka zelená hlízovitá (Amanita phalloides), muchomůrka jarní (nejčastěji se zamění za žampion, bedlu, májovku)

Syndrom antabusový[edit | edit source]

 • Doba latence: 6–24 hodin,
 • symptomatologie: pocení, cefalea, tachykardie
 • toxiny: koprin
 • terapie: symptomatická
 • prognóza: dobrá
 • poznámka: symptomy jen po požití alkoholu
 • příklady hub: hnojník inkoustový

Syndrom orelaninový-nefrotoxický[edit | edit source]

 • Doba latence: 36 hodin–17 dní
 • symptomatologie: GIT symptomatologie, cefalea, křeče, oligurie, ARF
 • toxiny: orelanin
 • terapie: hemodialýza
 • prognóza: špatná
 • poznámka: dlouhá doba latence!
 • příklady hub: pavučinec plyšový


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Otrava houbami: Přehled intoxikace houbami
 • BENEŠ, Jiří. Studijní materiály [online]. [cit. 24.02.2010]. <http://jirben.wz.cz>.