Maligní hypertermie

Z WikiSkript

Heslo

Maligní hypertermie je AD dědičné onemocnění, při němž je porušen kalciový metabolismus svalové buňky. U predisponovaných jedinců dochází při kontaktu se spouštěči k nekontrolovatelné svalové kontrakci vedoucí k hypermetabolické reakci organismu. Stoupá množství CO2, laktátu, tepla. Může dojít až k těžké rabdomyolýze a multiorgánovému selhání a smrti. Spouštěcím momentem může být stres i celková anestezie!

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroje

  • BLATTEIS, Clark M. Physiology and Pathophysiology of Temperature Regulation. - vydání. Singapore : World Scientific, 1998. ISBN 978-02-3172-5.