Intraoseální infuze

Z WikiSkript

Intraoseální přístup používáme v případech nutnosti zajistit vstup do krevního řečiště, který není možný zajistit i.v. linkou. Intraoseální cestou lze podávat všechny léky, i.v. roztoky a krevní deriváty. Rychlost nástupu účinku je srovnatelná s centrálním žilním přístupem.

Indikace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Příklady systémů pro intraoseální přístup
Intraoseální infúze kontrastního roztoku v caput humeri lt.dx. na axiálním CT

Kontraindikace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Přístupy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • hlavice humeru (vhodné při resuscitaci)
 • proximální část tibie v místě tuberositas tibiae (děti < 6 let)
 • distální femur
 • patní kost (novorozenci a děti < 6 měsíců)

Postup[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • pacient je v poloze na zádech
 • mírně pokrčenou dolní končetinu podložíme tak, aby se bérec opíral o pevný podklad (tj. aby byla zajištěna dobrá stabilizace bérce)
 • místem vpichu je proximální část tibie, přibližně 2 cm mediálně a 2 cm proximálně (u dětí distálně) od tuberositas tibiae, při výkonu musí být zabezpečeny přísné aseptické podmínky
 • kolmo na dlouhou osu kosti penetrujeme kostní matrix a šroubovitým pohybem vnikáme do kostní dřeně (vniknutí do ní je spojeno se ztrátou odporu), hloubka vpichu je obvykle 1–1,5 cm
 • jehla je ve správné poloze, když pevně stojí v kosti a když při aspiraci nasáváme dřeň
 • pokud si myslíme, že jsme ve správné poloze, ale kostní dřeň nelze nasát, propláchneme jehlu 10–20 ml fyziologického roztoku a sledujeme, zda nevzniká vyklenutí
 • pokud je vše bez problémů, jehlu fixujeme a sterilně kryjeme
 • infúzi ponecháváme po nezbytně dlouhou dobu, pokud možno ne déle než 12 hodin

Komplikace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • HAVRÁNEK, Jiří: Intraoseální infuze. (upraveno)

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]