Portál:Otázky z neodkladné medicíny (1. LF UK, VL, ARK FTN)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z neodkladné medicíny pro studenty ARK FTN v Krči!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z neodkladné medicíny

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství, ARK FTN v Krči

Obsah
 1. Intenzivní medicína – náplň oboru, etické principy, hodnocení prognózy a rozsah terapie
  Základy umělé plicní ventilace – vysvětlení pojmu, principy a dělení, ventilační režimy
 2. Akutní respirační insuficience, ARDS
  Základy monitorování v IM a jeho principy
 3. Akutní zástava dechu a oběhu, rozšířená neodkladná resuscitace
  Nutriční podpora v intenzivní medicíně, způsoby podání
  Profylaxe stresového vředu
 4. Šokové stavy, definice, dělení, stadia, terapie
  Možnosti přístupu do krevního oběhu – Zajištění žilního přístupu, Kanylace tepny
 5. Hypovolemický šok, definice, příčiny, patofyziologie, klinika, terapie
  Invazivní zajištění dýchacích cest
 6. Distribuční šok, definice, příčiny, klinika, terapie
  Eliminační metody v intenzivní medicíně – principy, indikace
 7. SIRS, sepse a septický šok
  Způsoby přístupu do centrálního žilního řečiště, indikace, význam měření CVP
 8. Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok – etiologie, klinika, terapie
  Život ohrožující poranění hrudníku, penumothorax, punkce a drenáž hrudníku
 9. Kardiogenní šok, etiologie, terapie
  Obstruktivní šok, etiologie, terapie
  Edém mozku, nitrolební hypertenze, monitorování – měření ICP, konzervativní léčba
 10. Syndrom multiorgánové dysfunkce
  Neodkladná KPR, farmakoterapie a cesty podání farmak při KPR
 11. Koagulopatie
  Syndrom diseminované intravaskulární koagulopatie v intenzivní medicíně
  Akutní selhání ledvin, jeho profylaxe v intenzivní medicíně a podpora/náhrada funkce ledvin
 12. Trombembolická nemoc, prevence v intenzivní medicíně, jiné typy embolií
  Neinvazivní a invazivní umělá plicní ventilace v intenzivní medicíně
 13. Chronická respirační insuficience, CHOPN, řízená oxygenoterapie
  Přístupy do arteriálního řečiště, princip invazivního měření krevního tlaku, jeho indikace
 14. Polytrauma – zásady komplexní péče, stabilizace oběhu a dýchání
  Gastrické a enterální sondy
  Perkutánní endoskopická gastrostomie
 15. Bezvědomí, hodnocení poruch vědomí
  Synkopa
  Analgosedace v intenzivní medicíně
  Klinické a přístrojové monitorování respiračního systému v intenzivní medicíně – DF, SpO2, EtCO2, ABR
 16. Poruchy srdečního rytmu a převodu
  Život ohrožující arytmie a jejich léčba
  Neinvazivní zajištění dýchacích cest
 17. AKS a AIM – přednemocniční a nemocniční péče, možné komplikace, podpora oběhu
  Přístupy do močového měchýře – katetrizace
  Přístupy do močového měchýře – suprapubická drenáž
 18. Akutní srdeční selhání – plicní edém, kardiogenní šok, podpora krevního oběhu
  Lumbální punkce, odběr a vyšetření mozkomíšního moku
 19. Akutní jaterní selhání, etiologie, klinický obraz, laboratorní nálezy, terapie
  Tracheostomie
  Koniopunkce
 20. Těžká akutní pankreatitida a její komplikace, možnosti podpůrné terapie intenzivní medicíny
  Objemové náhrady – krystaloidy, koloidy
  Přístupy do žilního systému
 21. Poruchy acidobazické, vodní a iontové rovnováhy, kompenzační mechanismy
  Klinické a přístrojové monitorování kardiovaskulárního systému v intenzivní medicíně
 22. Akutní intoxikace, obecné zásady léčby, eliminace noxy, antidota
  Endotracheální intubace
 23. Popáleninové trauma v resuscitační péči, možné komplikace – terapie
  Gastrické a enterální sondy
  Umělá výživa