Tucet příčin bezvědomí

Z WikiSkript

Příčiny podle skupin

Toto schéma je pomůckou k zapamatování základních příčin bezvědomí. Z toho JAK pacient vypadá, nepoznáte PROČ je v bezvědomí. Je nutné používat základní postup a mít neustále přehled o možných příčinách bezvědomí. Těch je několik desítek a jejich zapamatování není snadné. Mnemotechnické pomůcky (například AEIOU TIPS) nemají vnitřní logiku a nejsou použitelné ani pro anglicky mluvící.

Dvanáct příčin rozdělíme na 4 skupiny: Mozek (4) – Funkce (2) – Krev (4) – Jedy (2). Skupiny nejsou děleny přísně patofyziologicky, cílem dělení je přehlednost. Třináctou příčinu si necháme na konec, ačkoliv je na ni potřeba přijít nejdříve...

Rozdělení na skupiny lze použít i pro mírnější poruchy vědomí včetně celotělových křečí.

Mozek (struktura)[upravit | editovat zdroj]

 • Úraz mozku (traumatický edém, krvácení, komoce, včetně pozdních hematomů)
 • Mrtvice (CMP ischemická či hemoragická, vzduchová embolie, trombóza)
 • Infekce CNS (meningitida, encefalitida, mozkový absces)
 • Nádor CNS (a jinde nezařazené další space-occupying lesions)

Funkce mozku[upravit | editovat zdroj]

 • Epilepsie
 • Psychogenní porucha vědomí (neurózy, psychózy, hysterie, narkolepsie, ...) zařaďte si sem i výrazné stresové podněty (retence moče, bolest, imobilizace), zvláště u starších lidí!

Krev[upravit | editovat zdroj]

 • Krevní plyny (hypoxie, hyperkapnie, pozor na tkáňové hypoxie při přítomnosti karbonylhemoglobinu a methemoglobinu)
 • Glykémie (naprostá většina poruch se týká snížené hladiny, hyperglykémie způsobuje spíše kvalitativní poruchy a dehydrataci)
 • Teplota (podchlazení a přehřátí)
 • Tlak krve (hypotenze tisíce příčin, ale i hypertenzní encefalopatie)

Jedy[upravit | editovat zdroj]

Velmi nehomogenní a rozsáhlá skupina. Zdržte se vstupní „bleskové“ (a opravdu občas mylné) diagnózy: "jenom ožralej ..."

 • „Vnitřní intoxikace“ (sepse, hyponatremie, jaterní kóma, urémie, eklampsie, tyreotoxická krize, hypotyreózní kóma, hypofyzární kóma, kóma při insuficienci nadledvin (Addison), hypokalcemické kóma (tetanie), hyperkalcemické kóma, ... stačí, ne?)
 • Vnější intoxikace
  • Vhodné myšlenkově zachovávat toto pořadí:
   1. kysličník uhelnatý
   2. léky s tlumivou složkou v chronické medikaci
   3. otrava (léky, drogy a jiné toxiny, náhodná či suicidální)
   4. ethanol (naprosto nejčastější příčinu si z bezpečnostních důvodů necháme na konec schématu)

13. příčina[upravit | editovat zdroj]

Magické číslo třináct přidělíme srdeční zástavě, kterou je nutno odhalit jako první a zde je pouze jako připomenutí...

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]