Portál:Otázky z histologie a embryologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z histologie a embryologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z histologie a embryologie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
CYTOLOGIE, OBECNÁ HISTOLOGIE
 1. Stavba buňky - přehled buněčných součástí
 2. Biologická membrána
  Specializace buněčného povrchu
 3. Membránové buněčné organely (buněčné kompartmenty), stavba a funkce
 4. Nemembránové buněčné organely, stavba a funkce
 5. Cytoskelet
  Buněčná spojení
 6. Dělení buněk:
  Mitosa
  Meiosa
 7. Buněčný cyklus a jeho regulace, buněčná smrt - apoptosa:
  Buněčný cyklus
  Apoptóza
 8. Odběr a zpracování materiálu pro histologické vyšetření, barvící metody:
  Odběr materiálu pro histologické vyšetření
  Zpracování materiálu pro histologické vyšetření
  Barvící metody
 9. Histochemie, imunohistochemie, principy a metody
 10. Epitely – klasifikace podle stavby
 11. Epitely – klasifikace podle funkce
 12. Žlázový epitel, typy žlázových buněk, typy žláz
 13. Pojiva – obecná charakteristika a klasifikace
 14. Mezibuněčná hmota pojivové tkáně
 15. Vazivo – charakteristika a klasifikace
 16. Druhy vazivových buněk a jejich funkce
 17. Chrupavka – charakteristika a klasifikace, popis jednotlivých typů
 18. Mikroskopická stavba kostní tkáně, popis jednotlivých typů
 19. Osifikace chondrogenní
  Osifikace desmogenní
 20. Složení periferní krve
  Elementy periferní krve
  Krevní nátěr
 21. Erytrocyty (stavba a funkce)
 22. Leukocyty (stavba a funkce), leukogram:
  Leukocyty
  Agranulocyty
  Granulocyty
  Leukogram
 23. Krevní destičky, vývoj, stavba a funkce
 24. Hemopoesa
 25. Svalová tkáň a její rozdělení, hladká svalovina:
  Svalová tkáň a její rozdělení.
  Hladká svalovina
 26. Příčně pruhovaná svalovina kosterní a srdeční:
  Příčně pruhovaná svalovina kosterní
  Příčně pruhovaná svalovina srdeční
 27. Obecná stavba nervové tkáně (neuron a neuroglie)
 28. Nervová buňka, její stavba, typy neuronů
 29. Typy nervových vláken a jejich obaly
 30. Neuroglie - popis jednotlivých typů a jejich funkce
  SPECIÁLNÍ HISTOLOGIE
 31. Cévy, klasifikace, stavba a funkce
 32. Stavba srdce, převodní systém srdeční
 33. Lymfatické orgány a obranný systém organismu:
  Lymfatické orgány
  Obranný systém organismu
 34. Lymfatická uzlina, stavba a funkce
 35. Slezina
  Thymus
 36. Hypofýza, stavba a funkce, portální systém hypofýzy:
  Hypofýza
  Hypothalamo-hypofysární systém
 37. Štítná žláza
  Příštítná tělíska, stavba a funkce
 38. Nadledvina, stavba a funkce
 39. Stavba zubu
 40. Slinné žlázy, klasifikace, stavba a funkce
 41. Jazyk
 42. Jícen
  Obecná stavba trávicí trubice
 43. Žaludek
 44. Tenké a tlusté střevo
 45. Játra
 46. Pankreas
  Žlučník
  Žlučové cesty
 47. Sliznice dýchacích cest
 48. Plíce, stavba a funkce
 49. Ledvina
 50. Vývodné cesty močové
 51. Varle
  Spermiogenese
 52. Nadvarle
  Vývodné cesty pohlavní u muže
 53. Ovarium
  Oogenese
 54. Tuba uterina
  Uterus
  Menstruační cyklus
 55. Stavba kůže
  Kožní adnexa
 56. CNS - cytoarchitektonika a myeloarchitektonika mozkové kůry:
  Cytoarchitektonika mozkové kůry
  Myeloarchitektonika mozkové kůry
 57. Mozeček
  Mícha
 58. Periferní nerv
  Zrakový svazek
 59. Smyslové orgány, obecná charakteristika
 60. Oko, histologická stavba
 61. Vnitřní ucho, statoakustický aparát:
  Vnitřní ucho
  Sluch
  Vestibulární aparát
  OBECNÁ EMBRYOLOGIE
 62. Fertilisace
  Časný vývoj lidského (plodového) vejce
 63. Vývoj blastocysty
  Implantace
 64. Vývoj amniového a žloutkového váčku, chorion
 65. Zárodečný terčík a jeho diferenciace
 66. Vývoj zárodečných listů
 67. Notogenese
 68. Vývoj mesodermu a jeho diferenciace:
  Mesoderm
  Vývoj a vznik chordy
 69. Vývoj ektodermu a jeho diferenciace:
  Ektoderm
  Neuroektoderm
 70. Vývoj entodermu a jeho diferenciace:
  Entoderm
 71. Neurální lišta a její osud
 72. Diferenciace mesodermu a mesenchymu
 73. Vývoj pupečníku a placenty
  Anomálie pupečníku
 74. Placenta
  Plodové obaly
 75. Vývoj choriových klků
  Hemoplacentární bariera
 76. Vývoj základů kardiovaskulárního systému
 77. Primitivní oběh krevní
 78. Růst zárodku, známky donošenosti plodu, porod
 79. Zmnožený počet zárodků, plodové obaly
 80. Anomalie implantace, extrauterinní gravidita
 81. Vývoj obličeje, nosní a ústní dutiny:
  Vývoj obličeje
  Vývoj nosní dutiny
 82. Vývoj zubu
 83. Příčiny a projevy abnormálního vývoje, teratogenese