Vývoj choriových klků

Z WikiSkript

Choriové klky vybíhají z choriové ploténky, jsou to prstovité výběžky placenty a umožňují maximální výměnu látek mezi matkou a plodem. Odběr choriových klků se používá v prenatální diagnostice. Dále jsou choriové klky z amnionu zdrojem embryonálních kmenových buněk.

Vývoj klků[upravit | editovat zdroj]

  • Primární klky jsou vytvářené trofoblastem 13.–15. den vývoje zárodku. Jsou tvořené cytotrofoblastem a na povrchu pokryté vrstvou syncytiotrofoblastu. Do nich vnikají buňky mesodermu.
  • Sekundární klky vznikají 16.–21. den tak, že primární klky rostou směrem k decidua basalis. Obsahují navíc mesoderm, ten je pokrytý jednou vrstvou buněk cytotrofoblastu a syncytiem.
  • Terciální (placentové) klky vznikají 17.–22. den ze sekundárních, když se z buněk extraembryonálního mesodermu (který při vzniku primárních klků do nich vnikal) diferencují krevní buňky a vytvářejí krevní cévy, které tvoří kapilární sítě klků. Tyto kapiláry se spojí s cévami v choriové ploténce a přes zárodečný stvol s intraembryonálním oběhem.
Choriový klk


Tímto je vytvořen základ pro výměnu látek mezi krví matky a embrya – klky jsou schopné zásobovat embryo živinami a kyslíkem, přičemž živiny se k embryu dostávají tak, že mateřská krev omývá povrch klků.

Nastává zvětšování choriové dutiny, 19–20. den je embryo spojeno s choriem zárodečným stvolem (základ pro vývoj pupečníku, který spojuje embryo s placentou).

Až do konce 2. měsíce těhotenství pokrývají choriové klky celý chorion a jsou velikostně téměř uniformní, poté se vyvíjí nestejnoměrně – vytvářejí chorion frondosum (klkaté chorion) dále viz Plodové obaly a placenta.

Histologická stavba klků[upravit | editovat zdroj]

Choriové klky jsou vyplněné rosolovitým vazivem, v němž se nachází Hofbauerovy buňky (obdoba makrofágů) a fibroblasty. Na začátku vývoje placenty jsou klky pokryty Langhansovými buňkami, které tvoří vrstvu cytotrofoblastu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • SADLER, Thomas. Langmanova lékařská embryologie. 10. vydání vydání. 2011. ISBN 978-80-247-2640-3.


  • VAJNER, Luděk, Jiří UHLÍK a Tomáš NOVOTNÝ. Lékařská histologie II : Mikroskopická anatomie. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2165-4.