Tento článek byl doporučen ke studiu učitelem! Klikněte pro více informací.

Odběr choriových klků

Z WikiSkript


Heslo

Odběr choriových klků (CVS – Chorionic villus sampling) je invazivní metoda využívaná v rámci prenatální diagnostiky. Vyšetření se provádí dříve než amniocentéza – a to zhruba mezi 10. a 13. gestačním týdnem. Odběr choriové tkáně (jde o tkáň z trofoblastu, který nese genetickou informaci původního embrya) se provádí speciální jehlou pod ultrazvukovou kontrolu, nejčastěji transabdominálně, méně často pak transcervikálně. Hlavním účelem vyšetření je získat vzorek tkáně plodu pro vyšetření karyotypu či pro vyšetření typu microarray nebo molekulárně genetické vyšetření s cílem vyloučit u plodu chromosomální aberace či geneticky podmíněné choroby. Výhodou CVS oproti amniocentéze je možnost časnější diagnostiky (například v návaznosti na prvotrimestrální screening vývojových vad). Riziko výkonu je stejné jako v případě amniocentézy (riziko ztráty těhotenství 0,5–1 %).

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KOČÁREK, Eduard, Martin PÁNEK a Drahuše NOVOTNÁ. Klinická cytogenetika I.: úvod do klinické cytogenetiky, vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. 1.. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 120 s. ISBN 80-246-1069-8.
  • CALDA, Pavel, et al. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství: pro praxi. 1. vydání. Praha : Aprofema, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903706-1-6.