Odběr choriových klků

Z WikiSkript
Symbol kept vote.svg
Česky: Odběr choriových klků
Anglicky: Chorionic villus sampling
Zkratka: CVS
Books-aj.svg aj ashton 01f.svg

Odběr choriových klků (CVS – Chorionic villus sampling) je invazivní metoda využívaná v rámci prenatální diagnostiky. Vyšetření se provádí dříve než amniocentéza – a to zhruba mezi 10. a 13. gestačním týdnem. Odběr choriové tkáně se provádí speciální jehlou pod ultrazvukovou kontrolu, nejčastěji transabdominálně, méně často pak transcervikálně. Hlavním účelem vyšetření je získat vzorek tkáně plodu pro vyšetření karyotypu či pro molekulárně genetické vyšetření s cílem vyloučit u plodu chromosomální aberace či geneticky podmíněné choroby. Výhodou CVS oproti amniocentéze je možnost časnější diagnostiky (například v návaznosti na prvotrimestrální screening vývojových vad). Riziko výkonu je stejné jako v případě amniocentézy (riziko ztráty těhotenství 0,5–1 %).

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KOČÁREK, Eduard, Martin PÁNEK a Drahuše NOVOTNÁ. Klinická cytogenetika I.: úvod do klinické cytogenetiky, vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. 1.. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 120 s. ISBN 80-246-1069-8.
  • CALDA, Pavel, et al. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství: pro praxi. 1. vydání. Praha : Aprofema, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903706-1-6.