Odběr choriových klků

From WikiSkripta

Heslo
Choriové klky

Odběr choriových klků (CVS – Chorionic villus sampling) je invazivní metoda využívaná v rámci prenatální diagnostiky. Provádíme mezi 10. a 13. gestačním týdnem (dříve než amniocentéza).

Odběr choriové tkáně (jde o tkáň z trofoblastu, který nese genetickou informaci původního embrya) se provádí speciální jehlou pod ultrazvukovou kontrolu, nejčastěji transabdominálně, méně často pak transcervikálně. Hlavním účelem vyšetření je získat vzorek tkáně plodu pro vyšetření karyotypu či pro vyšetření typu microarray nebo molekulárně genetické vyšetření s cílem vyloučit u plodu chromosomální aberace či geneticky podmíněné choroby. Výhodou CVS oproti amniocentéze je možnost časnější diagnostiky (například v návaznosti na prvotrimestrální screening vývojových vad). Riziko ztráty těhotenství 0,5–1 %.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KOČÁREK, Eduard, Martin PÁNEK a Drahuše NOVOTNÁ. Klinická cytogenetika I.: úvod do klinické cytogenetiky, vyšetřovací metody v klinické cytogenetice. 1.. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 120 s. ISBN 80-246-1069-8.
  • CALDA, Pavel, et al. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství: pro praxi. 1. vydání. Praha : Aprofema, 2007. 268 s. ISBN 978-80-903706-1-6.