Myeloarchitektonika mozkové kůry

Z WikiSkript
Myeloarchitektonika mozkové kůry
Mozková kůra

Myeloarchitektonika je metoda, pomocí které studujeme stavbu korových oblastí mozku. Tato metoda sleduje rozmístění a průběh myelinizovaných nervových vláken v kůře mozku. Vlákna kolmá k povrchu mozkové kůry označujeme jako radii (ty zasahují až do třetí vrstvy mozkové kůry), vlákna rovnoběžná s povrchem kůry jsou striae (vyskytují se v různé hustotě). Myeloarchitektoniku mozkové kůry znázorníme nejlépe luxolovou modří. Myeloarchitektonikou zobrazujeme pěti proužkami a jedněmi paprskami.

  • Exnerův proužek - v oblasti arachnoidea a pia mater
  • Bechtěrevův proužek - v oblasti lamina molecularis
  • zevní Baillargerův proužek - v oblasti lamina granularis interna
  • vnitřní Baillargerův proužek – v oblasti lamina pyramidalis interna
  • Meynertův proužek - v oblasti lamina multiformis
  • fibrae radiales – zasahují až do 3. vrstvy, kolmo k povrchu kůry

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • KONRÁDOVÁ, Václava, Jiří UHLÍK a Luděk VAJNER. Funkční histologie. 2. vydání. Jinončany : H&H, 2000. ISBN 978-80-86022-80-2.
  • JUNQUEIRA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY. Základy histologie. 1. v ČR vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.