Portál:Otázky z histologie a embryologie (1. LF UK, ZL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z histologie a embryologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z histologie a embryologie

1. lékařská fakulta UK, obor Zubní lékařství

Obsah
Cytologie, obecná histologie
 1. Zhotovení histologického preparátu
 2. Stavba buňky
 3. Buněčná membrána
 4. Buněčná organela, jejich stavba a funkce
 5. Buněčná spojení
 6. Dělení buněk:
  Mitóza
  Meióza
 7. Epitely – stavba, funkce, klasifikace
 8. Žlázový epitel
 9. Pojivová tkáň – charakteristika a klasifikace
 10. Mezibuněčná hmota pojivové tkáně
 11. Vazivová tkáň – charakteristika a klasifikace
 12. Druhy vazivových buněk a jejich funkce
 13. Chrupavka, charakteristika, popis jednotlivých typů
 14. Kostní tkáň, charakteristika, popis jednotlivých typů
 15. Osifikace desmogenní a enchondrální
 16. Složení periferní krve
 17. Formované elementy periferní krve
 18. Erytrocyty, stavba a funkce
 19. Leukocyty – rozdělení, stavba a funkce jednotlivých typů
 20. Krevní destičky – vývoj, stavba a funkce
 21. Leukogram (diferenciální obraz krevní)
 22. Hemopoeza
 23. Svalová tkáň a její rozdělení
 24. Stavba hladké svaloviny
 25. Stavba kosterní svaloviny
 26. Stavba srdeční svaloviny
 27. Ultrastruktura myofibrily, mechanismus svalové kontrakce
 28. Obecná stavba nervové tkáně
 29. Neuron - stavba, klasifikace neuronů
 30. Typy nervových vláken a jejich obaly
  Orofaciální histologie a embryologie
 31. Přehled stavby zubu
 32. Mikroskopická stavba a vývoj skloviny
 33. Mikroskopická stavba dentinu a cementu, jejich vývoj
 34. Parodont, popis histologické stavby jeho složek
 35. Gingivodentální uzávěr, popis, význam, vývoj
 36. Obecný popis stavby sliznice dutiny ústní
 37. Zvláštnosti ve stavbě sliznice jednotlivých topografických oblastí ústní dutiny
 38. Gingiva
 39. Tvrdé a měkké patro
 40. Tonsily, stavba a funkce
 41. Slinné žlázy, klasifikace, stavba a funkce
 42. Glandula parotis, submandibularis a sublingualis
 43. Jazyk
 44. Vznik stomodea a jeho osud
 45. Vývoj patra
 46. Vývoj obličeje
 47. Rozštěpové vady, mechanismus vzniku, klasifikace
 48. Vývoj lebky
 49. Zubní zárodek
 50. Vývoj tvrdých zubních tkání
 51. Vývoj zubních kořenů
 52. Vývoj jazyka
 53. Vývoj krční krajiny zárodku
 54. Vývoj embryonálního faryngu
 55. Žaberní štěrbiny a jejich osud
 56. Žaberní oblouky a jejich osud
 57. Vývoj svalstva orofaciální oblasti a jeho inervace
 58. Základy žlaz s vnitřní sekrecí v oblasti stomodea a embryonálního faryngu
 59. Nejčastější vývojové vady v oblasti hlavy a krku
 60. Založení dočasné a trvalé dentice, prořezávání zubů
  Embryologie
 61. Fertilizace a časný vývoj lidského vejce
 62. Vývoj blastocysty a implantace
 63. Vývoj amniového a žloutkového váčku, chorion
 64. Zárodečný terčík a jeho diferenciace
 65. Vývoj zárodečných listů
 66. Vývoj mezodermu a jeho diferenciace
 67. Chordomezodermový výběžek, vývoj chordy
 68. Primitivní oběh krevní
 69. Fetální oběh
 70. Vývoj srdce, srdečních sept a aortálních oblouků
 71. Vývoj pupečníku a placenty, anomálie
 72. Stavba placenty a vznik definitivních plodových obalů
 73. Vývoj primitivní trávicí trubice a její členění
 74. Diferenciace předního střeva, vývoj žaludku a duodena
 75. Vývoj pupeční kličky a mesenterií
 76. Vznik a vývoj kloaky
 77. Vývoj jater a pankreatu
 78. Vývoj dýchacího systému
 79. Vývoj uropoetického systému
 80. Vývoj gonád
 81. Wolffův a Müllerův vývod a jejich vztah k pohlaví
 82. Neuroektoderm a jeho další diferenciace
 83. Medulární trubice a její histogeneze
 84. Vývoj míchy a mozku
 85. Vývoj oka
 86. Vývoj ucha
 87. Prvosegmenty a jejich vztah ke kosternímu svalstvu
 88. Vznik axiálního skeletu
 89. Růst zárodku, poloha, postavení a držení plodu, známky donošenosti plodu
 90. Anomálie implantace, extrauterinní gravidita, anomálie placenty.