Portál:Otázky k atestaci z všeobecného praktického lékařství

Z WikiSkript
Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z Otázky k atestaci z všeobecného praktického lékařství!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky

Otázky k atestaci z všeobecného praktického lékařství

Odkaz na Portál:Všeobecné praktické lékařství
Odkaz na abecední seznam založených stránek v našem oboru Stránky v kategorii Všeobecné praktické lékařství
Odkaz na fórum pracovní skupiny Všeobecné praktické lékařství
Obsah
Okruh Diferenciální Diagnostika
 1. Diferenciální diagnostika bolestí na hrudi
 2. Diferenciální diagnostika otoků DK
 3. Přístup k akutně dušnému pacientovi
 4. Přístup k chronicky dušnému pacientovi
 5. Diferenciální diagnostika dušnosti
 6. Hemoptýza, hemoptoe, dif. dg. a první pomoc
 7. Přístup ke kašli a dif. dg.
 8. Peptický vřed žaludku a duodena, etiologie, patofyziologie, klinický obraz, vyšetření, dif. dg.
 9. Dif. dg. bolestí v epigastriu a mesogastriu
 10. Diferenciální diagnostika bolesti v hypogastriu
 11. Diferenciální diagnostika ikteru
 12. Pacient s nauzeou a zvracením
 13. Problém zvracení krve
 14. Pacient s krví ve stolici
 15. Pacient s bolestí při polykání (odynofagie a dysfagie)
 16. Problém pyrózy a bolesti za sternem
 17. Problém plynatosti
 18. Pacient s průjmem
 19. Pacient se zácpou
 20. Problém bolesti a/nebo svědění konečníku
 21. Pacient se škytavkou
 22. Diferenciální diagnostika zvětšených mízních uzlin
 23. Diabetes mellitus, klinické formy, rizikové faktory, dif. dg., posuzování, zdravotní výchova
 24. Přístup k pacientovi s nadváhou
 25. Přístup k pacientovi s glykosurií a/nebo hyperglykemií
 26. Diferenciální diagnostika hubnutí
 27. Přístup k hematurii
 28. Diferenciální diagnostika edémů
 29. Přístup k nemocnému s poruchou močení (dysurie, inkontinence, nykturie, polakisurie)
 30. Diferenciální diagnostika bolestí v rameni
 31. Kulhající pacient
 32. Pacient s bolestí v kyčli
 33. Pacient s bolestí a/nebo otokem kolene
 34. Pacient s bolestí v zádech (vč. radikulárního a pseudoradikulárního syndromu)
 35. Pacient s bolestí paty a bolesti v chodidle
 36. Infekční exantémová onemocnění dětského věku, dif. dg., epidemiologie
  Kalendář očkování
  (poznámka: otázky ad pediatrie)
 37. Neprospívající kojenec nebo batole – dif. dg. úvaha
 38. Dif. dg. lymfadenopatií v dětském a dorostovém věku
 39. Akutní dušnost v dětském věku, dif. dg., léčebné postupy
 40. Bolesti břicha v dětském věku
  První pomoc při bolestech břicha u dětí
  (poznámka: 1. otázka ad pediatrie)
 41. Mimoděložní těhotenství, klin. obraz, dif. dg.
 42. Epilepsie, druhy, dif. dg.
  (duplicita otázky)
 43. Diferenciální diagnostika bezvědomí
 44. Dif. dg. a terapie bolestí hlavy
 45. Dif. dg. zarudlého oka
 46. Dif. dg. bolestivého oka
 47. Problematika nevidomých, dif. dg. příčin slepoty
 48. Dif. dg. závratí a tinitu
 49. Dif. dg. zduření krčních uzlin
 50. Dif. dg. bolestí v uchu
 51. Dif. dg. závratí a tinitu
  (duplicita otázky)
 52. Dif. dg. bolestí v uchu
  (duplicita otázky)
 53. Dif. dg. pruritu
Okruh neodkladná péče a interní obory
 1. Kardiopulmonální resuscitace, bez pomůcek a s jednoduchými pomůckami
 2. Kraniocerebrální poranění, kontuze, komoce, komplikace, jednoduchá diagnóza, transport
 3. Poranění hrudníku, kontuze, pneumotorax otevřený, uzavřený, ventilový, zlomeniny žeber a poranění páteře
 4. Poranění břicha a pánve, krytá a otevřená
 5. Poranění končetin, fraktury, distorze, distenze, luxace, ošetření, transport
 6. Sdružená poranění, polytrauma
 7. Popáleniny, první pomoc, odhad prognózy, transport
 8. Šok, dělení, patogeneze, prevence traumatického šoku
 9. Anafylaktický šok, klinický obraz a terapie
  První pomoc při alergických reakcích
 10. Akutní infarkt myokardu
 11. Akutní insuficience levé komory (plicní edém)
 12. Hypertenzní krize, diagnóza, terapie
 13. Embolia a. pulmonalis
 14. Akutní uzávěr končetinové tepny
 15. Záchvat astmatu bronchiálního, status asthmaticus
 16. Akutní dechová nedostatečnost, cizí těleso v dýchacích cestách
 17. Spontánní pneumotorax
 18. Hepatální koma
 19. Diabetické koma, hyper- a hypoglykemické
 20. Přehřátí, úpal, podchlazení
 21. Tonutí ve sladké a slané vodě
 22. Bezvědomí, základní vyšetření, dif. dg., první pomoc, transport
 23. Úraz elektrickým proudem
 24. Křečové stavy
 25. Stavění krvácení, druhy krvácení
 26. První pomoc při perorální otravě
 27. Otrava hypnotiky
 28. Otrava analgetiky a antipyretiky
 29. Otrava psychofarmaky
 30. Otrava alkoholem a metylalkoholem
 31. Otrava kysličníkem uhelnatým
 32. Otrava organickými rozpouštědly
 33. Otrava houbami
 34. Srdeční insuficience levostranná, akutní a chronická
 35. Srdeční insuficience pravostranná, akutní a chronická
 36. Cor pulmonale akutní a chronické
 37. ICHS, def., patogeneze, klasifikace
 38. ICHS, rizikové faktory, prevence a posuzování
 39. Angina pectoris, stabilní a nestabilní
 40. Akutní infarkt myokardu
  (duplicita otázky)
 41. Arytmie a antiarytmika užívaná praktickým lékařem
 42. Hypertenze, definice, klasifikace, stadia, rizikové faktory, vyšetření
 43. Terapie hypertenze
 44. Hypertenzní krize
 45. Získané srdeční vady (mitrální a aortální)
  Aneurysma aorty
 46. Varixy dolních končetin, varikózní komplex, žilní insuficience
 47. Tromboflebitidy a flebotrombózy, včetně otázky hospitalizace
 48. Onemocnění periferních tepen, zejména AS obliterans DK
 49. Hypertenze v graviditě
 50. Synkopa v terénní praxi
 51. Respirační insuficience, akutní a chronická
 52. Chronická obstrukční choroba bronchopulmonální
 53. Akutní virová onemocnění HCD (influenza, parainfluenza, RS viry, coxsackie aj.)
 54. Záněty plic – klasifikace podle etiologie a klinického obrazu, terapie
 55. Nádory plic a průdušek
 56. Tbc plic
 57. Onemocnění pleury a mediastina (záněty a nádory)
 58. Bronchiální astma, druhy, etiologie, patogeneze, vyšetření
 59. Terapie a sledování bronchiálního astmatu, vč. lázeňské léčby
 60. Přístup k pacientovi s recidivujícími infekty dýchacích cest
 61. Dusící se pacient
 62. Dyspeptický syndrom akutní i chronický
 63. Nemoci jícnu
  karcinom
  divertikly
  achalázie
  refluxní oesophagitis)
 64. Peptický vřed žaludku a duodena, terapie, komplikace
 65. Zánětlivá onemocnění střeva: Crohnova choroba, Colitis ulcerosa
  (poznámka: odkazy ad interna)
 66. Nádory tlustého střeva
 67. Onemocnění konečníku
  (hemoroidy, fisura, periprokt. absces, píštěl)
 68. Chronické hepatitidy a cirhóza
 69. Toxické a polékové poškození jater včetně poškození alkoholem a nádory jater
 70. Onemocnění žlučníku a cest žlučových
 71. Záněty a nádory pankreatu
 72. Dráždivý tračník (colon irritabile)
 73. Bacilární dysenterie
 74. Břišní tyfus a paratyfy
 75. Salmonelózy
 76. Enterotoxikózy
 77. Botulismus
 78. Infekční hepatitidy
 79. Infekční mononukleóza
 80. Parotitis epidemica
 81. Toxoplazmóza
 82. Vzteklina
 83. Meningitidy a meningoencefalitidy
 84. Herpetické infekce (simplex I, II, zoster)
 85. Enterobióza (oxyuriáza)
 86. AIDS
 87. Borelióza a legionelóza
 88. Anémie sideropenické
 89. Perniciózní anémie
 90. Symptomatické anémie u chron. onemocnění
  (malignity, infekce, alkoholismus, choroby ledvin)
 91. Akutní leukémie a chron. myeloidní a lymfatická leukémie
 92. Myelom (M. Kahler)
 93. Maligní lymfogranulom (M. Hodgkin)
 94. Hemofilie, rizika a komplikace
 95. Trombofilní stavy z pohledu prakt. všeobecného lékaře
 96. Ateroskleróza
  Dyslipidemie
 97. Obezita, definice, rizik. faktory, patogeneze, terapie
 98. Diabetes mellitus, klasifikace, výskyt, etiologie, patogeneze
 99. Diabetes mellitus, klinické formy, rizikové faktory, dif. dg. posuzování, zdravotní výchova
 100. Diabetes mellitus – terapie (PAD, Inzulin)
 101. Diabetes mellitus, časné komplikace (hyper- a hypoglykemické koma)
 102. Diabetes mellitus, pozdní komplikace
 103. Thyreopatie, thyreotoxická krize
 104. Diabetická noha a léčba
 105. Glomerulonefritidy
 106. Nefrotický syndrom
 107. Intersticiální nefritidy – klasifikace
 108. Akutní a chronická pyelonefritida
 109. Akutní a chronické infekce dolních močových cest včetně negonorhoických uretritid a asymptomatické bakteriurie
 110. Urolithiáza
 111. Nádory ledvin
  Nádory močových cest
  Nádory mužského pohlavního ústrojí
 112. Renální insuficience
  Uremie
 113. Onemocnění prostaty
 114. Hydrokéla
  Balanitidy
  Fimóza
 115. Revmatoidní artritida
 116. Ankylozující spondylartritida (M. Bechtěrev)
 117. Druhotné artritidy
 118. Dna a hyperurikemie


Okruh ostatní obory
 1. Zvláštnosti chorob ve stáří, nejčastější klinické syndromy
 2. Zvláštnosti farmakoterapie starých nemocných
 3. Zdravotní rizika seniorského věku
 4. Možnosti zdravotní, sociální, ekonomické, institucionální intervence u seniorů
 5. Problém úbytku intelektových, smyslových a pohybových funkcí
 6. Problém umírání a nevyléčitelných chorob
 7. Inkontinence moči a stolice
 8. Pády starých lidí
 9. Problém výživy ve stáří
 10. Akutní dušnost v dětském věku, dif. dg., léčebné postupy
 11. Febrilní stavy v dětském věku, komplikace, léčebné postupy
  (poznámka: otázka ad pediatrie)
 12. Močové infekce u dětí
  Enuréza
 13. Bolesti břicha v dětském věku, první pomoc
  (poznámka: otázka ad pediatrie)
 14. Farmakoterapie v dětském věku, zejména při urgentních stavech
  (dávkování základních druhů léků)
 15. Apendicitidy typické a atypické
 16. Náhlé příhody břišní, definice, klasifikace, klin. obraz, dif. dg.
 17. Druhy a ošetření ran, rané infekce (tetanus,) a jejich profylaxe
  Stavění krvácení
 18. Kýly břišní, klasifikace, klin. obraz, dif. dg., komplikace, pracovní neschopnost
 19. Ošetřování dekubitů
 20. Zásady a postupy asepse, antisepse, sterilizace
 21. Mimoústavní porod, první lékařská pomoc
 22. Komplikace těhotenství, (hyperemesis, eklampsie aj.)
 23. Komplikace šestinedělí (retence mléka a zánět prsu, laktační psychóza, léky při laktaci)
 24. Záněty zevních rodidel (absces Bartholiniho žlázy, vulvitis, pruritus a ekzém)
 25. Karcinom hrdla a těla děložního, časné příznaky a rizikové faktory
  Karcinom adnex, časné příznaky a rizikové faktory
  Karcinom prsu, časné příznaky a rizikové faktory
 26. Dysmenorhea, klin. obraz, dif. dg., terapie
 27. Klimakterium, symptomatologie a terapie postklimakterického syndromu
 28. Farmakoterapie v těhotenství (hypertenze, močové infekce, léčba ATB a analgetiky)
 29. Antikoncepce, druhy, vedlejší účinky, spolehlivost
 30. První pomoc u akutních psychických poruch
 31. Nejčastější syndromy psychických poruch
 32. Psychosomatické poruchy, definice, příklady
 33. Duševní poruchy laktace a klimaxu
 34. Gerontopsychiatrické problémy – změny osobnosti, chování, emoce, stařecká neuróza, paranoia, organický psychosyndrom
 35. Principy psychoterapie a komunikace lékaře s pacientem – obecně
 36. Spolupráce lékaře s rodinou pečující o infaustně nemocného
 37. Spolupráce lékaře s rodinou závislého pacienta
  Spolupráce lékaře s rodinou psychotického pacienta
  Spolupráce lékaře s rodinou neurotického pacienta
 38. Sdělení diagnózy infaustního onemocnění
 39. Psychoterapeutická intervence u sexuálních poruch
  Matrimoniologie
 40. Depresivní pacient
  Úzkostný pacient
 41. Přístup k pacientovi produkujícímu bludy nebo halucinace
 42. Přístup k agresivnímu a/nebo opilému
 43. Závislost na alkoholu a návykových látkách
 44. Poruchy spánku
 45. Pacient s poruchou příjmu potravy (bulimie, anorexie)
 46. První pomoc při záchvatových onemocněních
 47. Epilepsie, druhy, dif. dg.
 48. Epilepsie, terapie a posudková hlediska
 49. Cévní mozkové příhody, klasifikace, etiologie, klinický obraz a vyšetření
 50. Cévní mozkové příhody – terapie, prevence
 51. Péče o nemocného po cévní mozkové příhodě, posudková hlediska
 52. Roztroušená skleróza mozkomíšní, časné příznaky, prognóza
 53. Demence Alzheimerova a cévního původu, klinické obrazy
 54. Paréza lícního nervu
 55. Neuralgie
 56. Polyneuropatie, druhy (senzitivní, motorické), etiologie alkoholická a metabolická
 57. Úžinové syndromy
 58. První pomoc při poranění oka (kontuze, cizí těleso, poleptání, subkonjuktivální hematom)
 59. Diagnóza a terapie zánětů víček (vč. hordeola a chalazea)
  Diagnóza a terapie zánětů spojivek
 60. Glaukom, klinické obrazy, dif. dg., první pomoc a sledování
 61. Iritidy a iridocyklitidy, klin. obraz a dif. dg.
 62. Katarakta, klin. obraz a dif. dg. dělení
 63. Zhodnocení přechodných poruch zraku (jiskření, barevné vjemy v zorném poli, přechodná ztráta zraku)
 64. Akutní onemocnění ORL oblasti (Meniérova chor., Quinckeho edém, inhalace dráždivých plynů, epistaxe, cizí těleso v nose a v uchu)
 65. Sinusitidy
  Vazomotorická rýma
  Polinóza
  Desenzibilizační léčba
 66. Angíny, komplikace, indikace k tonsilektomii
 67. Laryngitidy a epiglotitidy
 68. Zevní otitidy akutní a chronické
 69. Otitis media akutní i chronická
 70. Poškození sluchu hlukem, kritéria choroby z povolání
 71. Scabies, pediculosis a jiné kožní parazitózy
 72. Mykotická onemocnění kůže (druhy, výskyt, léčba, dif. diagnostika)
 73. Impetigo
  Folliculitis
  Furunculosis
  Erysipel
 74. Veruky
  Kondylomata
  Herpes simplex, herpes zoster
 75. Ekzémy (formy, třídění, terapie), kontaktní alergický ekzém
 76. Atopický ekzém, solární ekzém, dermatitis varikózní
 77. Psoriáza – klinický obraz, diagnóza, terapie
 78. Névy a prekancerózy
 79. Kožní nádory
 80. Syphilis
 81. Kapavka
  Další pohlavně přenášené nemoci
 82. Varikózní komplex a bércový vřed
 83. Antihypertenziva – druhy, indikace, rizika
 84. Farmakoterapie ICHS
 85. Diuretika v ambulantní praxi – druhy, indikace, rizika
 86. Terapie nespec. onemocnění dýchacího ústrojí (antitusika, expektorancia, mukolytika, bronchodilatancia)
 87. Psychofarmaka v ambulantní praxi – rozdělení, indikace, rizika
 88. Kortikoidy v ambulantní praxi, indikace, účinky, kontraindikace a nežádoucí účinky
 89. Antikoagulační léčba včetně fibrinolytik, indikace a rizika
 90. Interakce nejčastěji užívaných léků navzájem (ATB, kortikoidy, antikoagulancia, PAD, tricyklická antidepresiva, salicyláty, aj.)
 91. Interakce léků a potravin včetně alkoholu, kofeinu, nikotinu
 92. Lékové závislosti, hlavní typy, nejčastěji zneužívané léky a odvykací postup
 93. Zásady racionální farmakoterapie, indikace farmakoterapie, polypragmazie, účinná dávka, dávkovací schéma, cesta podání, lékové formy
 94. Nežádoucí účinky, patologické reakce na léčiva, zejména alergické, toxické, tachyfylaxe, hyperergické aj.
 95. Možnosti ambulantní léčby bolesti, druhy, účinky, rizika
 96. Antirevmatika, zejména nesteroidní
 97. Antibiotika, rozdělení, účinky, základní skupiny, nežádoucí účinky a rizika ATB léčby, indikace
 98. Užití ATB u infekcí močových cest
 99. Užití ATB u zánětů dýchacích cest
 100. Užití ATB u gastrointestinálních infekcí
 101. Užití ATB v ORL oblasti
  Užití ATB u meningitis
 102. Lokální ATB léčba
 103. Chemoterapeutika, užití a indikace
 104. Léčba průjmu a zácpy
 105. Očkování (povinná a nepovinná) v ordinaci PL
 106. Dezinfekce a sterilizace v praxi obvodního lékaře (stručný přehled o prostředcích a způsobech)
 107. Epidemiologická opatření při závažných infekčních onemocněních (izolace nemocného, opatření v ohnisku nákazy, karanténní opatření, potravinářství)
 108. Závodní preventivní péče v ordinaci prvního kontaktu
  Kategorizace prací
  Dohled na pracovišti
  Bezpečnost práce
  (umístění strojů, osvětlení, odsávání, riziko hluku, záření, ionizující záření, chemické a biologické škodliviny, osobní ochranné pracovní prostředky; ochrana a bezpečnost práce těhotných, matek do 9. měsíce dítěte, práce zakázané pro ženy, noční práce žen)
 109. Nemoci z povolání (definice, evidence, odškodňování, nejčastější příčiny, typy)