Diferenciální diagnostika bolestivého oka/PGS (VPL)

Z WikiSkript

Diagnostika bolestí očí[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Anamnéza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Ptáme se na:

 • začátek bolesti – náhlý (např. u akutního glaukomu, úraz), pozvolý (např. při zvyšujícím se tlaku v mozku),
 • lokalizace bolesti – jedno-/oboustranná, tupá bolest v očnici (akutní glaukom, tendinitida), bolest ve spáncích,
 • charakter bolesti – pálivá (při zánětu či poleptání), velmi silná zničující bolest (glaukom, neuralgie n.V), při pohybech oka (neuritis n. optici),
 • obecné příznaky – horečka (u zánětů), nevolnost, zvracení (migréna, akutní glaukom),
 • poruchy vidění – omezení vidění, záchvaty dvojitého vidění (při oftalmoplegické migréně).

Pohledem vyšetříme oko.

 • klidné oko – při neuritis n. optici (n.II), ofatlmické migréně;
 • městnavá hyperemie spojivek, mydriáza pro zvýšený NOT (nitrooční tlak) při glaukomovém záchvatu;
 • náznak blefaritidy (zánětu okrajů víček) či zánětů spojivek při nekorigované oční vadě;
 • hledáme známky zánětu;
 • pátrání po cizím tělesu;
 • jednostranné puchýřky s přesahem výskytu na čelo a nos (při herpes zoster ophthalmicus).

Palpace bulbu – bulbus oka je při glaukomovém záchvatu tvrdý (jako kámen).

Diferenciální diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Oftalmologické příčiny:

 • záněty očí – infekční a neinfekční;
 • glaukomový akutní záchvat – prudké tupé bolesti za okem – bolest v očnici,
 • astenopie (= špatné vidění na blízko) – pro anomálii lomivosti, špatné osvětlení, vegetativní dystonii, bolesti při únavě, delším čtením, při řízení auta;... Th.: nepřetěžovat oči, korekce brýlemi,
 • bolest při zranění oka – Th.: předat po prvním ošetření hned do péče specialisty + profylaxe TETANU.
  • první pomoc při očním poranění:
   • poleptání: okamžitě výplach oka a převézt na oční oddělení, nebezpečné jsou nejvíce louhy (vápno, cement, čističe kontaktních čoček), slzný plyn – kdy hrozí kolikvační nekroza, při velkých bolestech před výplachem provedeme povrchovou anestezii např. 1–2 gtt 2 % roztoku prokainu;
   • popálení: výplach oka, dezinfikující oční masti např. carbethopendecinii bromid (Opthalmo-Septonex ung.), obvaz, od 2. stupně popálenin odeslat na oddělení nemocnice;
   • kontuze: úraz při squashi, tenisu,..., vystřelenou zátkou, obvaz oka a odeslat okamžitě do nemocnice;
   • cizí těleso: povrchové volně ležící těleso odstraníme, je nutné provést kontrolu štěrbinovou lampou, je-li hluboce umístěné těleso pak provedeme sterilní obvaz a odešleme ke specialistovi;
   • perforace: provedeme sterilní volnější obvaz a necháme okamžitě odvézt na oční oddělení, tělesem v oku nemanipulujeme;
  • komplikace PP – sympatická oftalmie, vzácnější onemocnění neporaněného oka s několikatýdenním odstupem, plíživá chronická iridocyklitida, začíná omezením akomodace s pocitem oslnění a tlakovou bolestí v oblasti řasnatého tělíska.

Jiné příčiny – mimo vlastní oko:

 • bolesti oka při bolestech hlavy – oftalmická a oftalmoplegická migréna, neuralgie n.trigeminus, zvětšený tlak v mozku;
 • neuritis n. optici – bolest při pohybech oka;
 • oftalmická migréna: zvl. u mladších 10–20 letých pacientů, více u žen;
  • etiologie – příčinou je dočasná porucha cirkulace a. cerebri posterior ve zrakové kůře mozku;
  • klinicky začíná jednostranně paracentrálním blýskavým skotomem následovaným světelnými záblesky (při zavření víček modrožluté intenzivní jako ohňostroj) + jednostranná bolest hlavy se zčervenáním kůže obličeje na postižené straně, všeobecnými symptomy jsou nevolnost, zvracení, světloplachost a přecitlivělost na hluk; Th. viz Migréna/PGS (VPL)
 • oftalmoplegická migréna: periodická homolaterální obrna nervus oculomototius provázená bolestí ohraničenou na polovinu hlavy;
  • etiologie – cévními spasmy a aneurysmaty cév na bazi lební, nádory mozkovými či čelních dutin, při meningitidě či encefalitidě, začátku roztroušené sklerózy, psychickými příčinami
  • klinicky se projevuje v dětství či mládí vzniklými těžkými bolestmi poloviny hlavy s nevolností a zvracením, provázené pocením poloviny obličeje, dvojitým viděním či také ojediněle přetrvávajícími obrnami, záchvat trvá hodiny až týdny a intervaly mezi záchvaty mají zkracující se tendenci;
  • Th.: léčíme základní onemocnění + v intervalech klidu a při záchvatu viz Migréna/PGS (VPL)
 • herpes zoster oftalmicus – druhotná infekce či reaktivace VZV (virus herpes zoster) s postižením I. větve n.V.
  • klinicky projevy striktně jednostranného výsevu puchýřků na kůži hlavy na čele, horním víčku a kořeni nosu – dle inervace 1.větve n.V. (pokud je zasaženo i dolní víčko – je zasažena i 2.větev n.V) – pacient trpí segmentovými silnými bolestmi, citlivost rohovky vymizelá;
  • komplikován může být zřídka herpetickým zánětem rohovky, zánětem duhovky a sklér, krvácením do přední komory bulbu oka, sekundárním glaukomem;
  • Th.: aciclovir (např. Zovirax 800) 5x 1tbl 800 mg p.o. minimálně 5 dní, těžké případy hospitalizovat na očním oddělení k i.v. terapii + terapie bolesti, lokální terapie kožních eflorescencí;
  • cave: vždy doporučení k odbornému lékaři na přešetření, při postižení kůže ještě vhodná spolupráce s dermatologem;


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • GESENHUES, S a R ZIESCHÉ. Vademecum lékaře. 1. české vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-444-X.