Portál:Všeobecné praktické lékařství

From WikiSkripta

Logo-VPL.png     Všeobecné praktické lékařství


Užitečné odkazy
Články
Použitá a užitečná literatura
  • KURZOVÁ, Hana, Radkin HONZÁK a Jiří KROMBHOLZ. Psychiatrie v ordinaci praktického lékaře :  postgraduální učebnice psychiatrie pro praktické lékaře, příručka k atestaci, každodenní pomocník v ambulanci, úvod do malé i velké psychiatrie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. 140 s. brožovaná. ISBN 8024605325.
  • LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK, et al. Chorobné znaky a příznaky :  76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů v 62 kapitolách s prologem a epilogem. 1. vydání. Praha : Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2764-6.
  • LUKÁŠ, Karel a Aleš ŽÁK, et al. Chorobné znaky a příznaky 2 : dalších 35 vybraných znaků, příznaků a laboratorních ukazatelů, které navazují a doplňují soubor první knihy. 1. vydání. Grada, 2011. 328 s. ISBN 978-80-247-3728-7.
  • GESENHUES, S a R ZIESCHÉ. Vademecum lékaře. 1. české vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-444-X.
  • BERLIT, Peter. Memorix neurologie. 1. české (překlad 4. vydání) vydání. Praha : Grada, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1915-3.