Hlášení úrazu/PGS (VPL)

Z WikiSkript

Hlášení úrazu (tzv. regresu) pojišťovně[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví podle §55 zákona č. 48/1997 (č. 79/1995 (dříve §20a zák.č.79/1995, dříve 550/1991 Sb.) v platném znění) o všeobecném zdravotním pojištění se provádí na formuláři 22.


Řeší tzv. regresní náhrady:

 • tj. úhradu nákladů vznikajících státu:
  • z úrazů,
  • nemocí z povolání a
  • jiných poškození na zdraví.

Hlásí tedy nejčastěji chirurg ambulantní nebo traumatolog/chirurg v nemocnici, ale i PL, pokud neví, zda už někdo hlásil - ptáme se, pokud máme podežření, že mohlo jít o tento případ úrazu nebo nemoci z povvolání, nebo hledáme ve zprávě z přdchozího ošetření.

§ 20a Zák. č. 79 / 1995 Sb.[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Odst. 1[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Příslušná zdravotní pojišťovna (ZP) má právo na náhradu škody vůči třetím osobám,

 • jestliže vynaložila náklady na péči plně nebo částečně hrazenou zdravotním pojištěním
 • v důsledku jejich zaviněného protiprávního jednání vůči osobám účastným zdravotního pojištění.

Tato náhrada je příjmem fondů zdravotní pojišťovny.

Odst. 2[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pro účely náhrady škody jsou zdravotnická zařízení povinna:

 • oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytla zdravotní péči,
  • pokud mají důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví bylo způsobeno jednáním právnické nebo fyzické osoby.

Oznamovací povinnost mají i orgány Policie ČR, státní zastupitelství a soudy.

Oznamovací povinnost podle tohoto odstavce se plní do jednoho měsíce ode dne, kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl.

Odst. 3, 4 a 5[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Pro účel náhrady škody poskytují povinně bezplatně údaje:

 • orgány hygienické služby pro ZP - zprávy o výsledcích epidemiologických a jiných šetření,
 • orgány státního odborního dozoru nad bezpečností práce a technickými zařízeními a orgány státní báňské správy povinny pro ZP - výsledky vyšetřování příčin smrtelných, težkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání.


Nárok ZP na náhradu nákladů zaplacených zdravotnickému zařízení za léčení jejího pojištěnce, uplatněný vůči třetím osobám, v důsledku jejichž zaviněného protiprávního jednání k poškození zdraví pojištěnce došlo, není nárokem na náhradu škody na zdraví poškozeného podle občanského zákoníku.

Formular-hlaseni-urazu.jpg


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ČR. Zákon č. 79/1995 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (v platném znění dle pozdějších předpisů). In § 20a. 1995.