Formuláře zdravotních pojišťoven/PGS (VPL)

Z WikiSkript

Formuláře VZP používané v praxi PL (a co s nimi)[upravit | editovat zdroj]

Patří sem poukazy na vyšetření/ošetření

Recept

 • Recept (VZP-10) a opiátový recept s modrým pruhem (3 listy, razítka a podpisy originální, 1x si ponechává PL (uloží spolu s recepty pro možnou kontrolu, 2x předá pacientovi pro lékárnu - lékárna si 1x ponechá a 1x odešle SUKLu)
 • Lékárna z opakovacího receptu pořídí výpis (Výpis z receptu (VZP-20))

Poukazy:

 • Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku (VZP-13)
 • specialista řeší (Poukaz na brýle a optické pomůcky (VZP-12), Poukaz na foniatrickou pomůcku (VZP-14))

Lázeňská péče...

Schválení revizním lékařem

Hlášení úrazu - "regres"

Registrace a předání pacienta

 • Registrační list (VZP-30)
 • Žádost o předání zdravotních informací (VZP-81)
 • Výpis ze zdravotní dokumentace (VZP-82)
 • Protokol o předání pacienta (VZP-83) - spíše pedietr, je podrobnější, málo se používá

Spousta případů dříve řešených na formulářích se nyní dá řešit přes tzv. portál ZP. Jsou to např.:

 • Vyúčtování výkonů v ambulantní péči (VZP-01), Zvlášť účtovaná léčiva a zdravotnické prostředky (VZP-03), Vyúčtování výkonů nepravidelné péče (VZP-05), Průvodní list dávky (VZP-08), Průvodní list datového nosiče (VZP-09), Přihláška registrovaných pojištěnců (VZP-80), Faktura za období (VZP-31) a Faktura za dávky (VZP-32), Seznam nositelů výkonů (VZP-90), možná Reklamační protokol (VZP-91), Hlášení o zdravotnickém zařízení (VZP-92) - změny (IČO, IČP, názvu...)

Převoz pacientů sanitou

 • Příkaz ke zdravotnímu transportu (VZP-34)
 • Vyúčtování náhrady cestovních nákladů (VZP-39) - jiným vozidlem než sanitou (vlastním autem pacienta) - lze použít v situacích jako transport sanitou (např. na chemoterapii,...)

Cesty lékaře - také portálem

 • Vyúčtování cest lékaře nebo jiného zdrav. pracovníka v návštěvní službě (VZP-36)

Organizační

 • Hlášení o zastupování lékaře (VZP-85) - je-li nepřítomnost lékaře delší než 3 dny (1 den může chybět i bez zástupu)


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]