Poukaz na vyšetření (ošetření) FT/PGS (VPL)

Z WikiSkript

K předpisu fyzioterapeutické a ergoterapeutické péče je tiskopis VZP-06ft/2009.

Je buď ve formátu A5 nebo A4.

Vyplněný poukaz má platnost 7 dní od data vystavení lékařem.

Vyplnění poukazu FT[upravit | editovat zdroj]

Záhlaví dílu A. Údaje:

 • Odeslán ad – doporučené rehabilitační pracoviště, eventuálně požadované či dohodnuté datum provedení požadavku.
 • Stav vyžadující FT – pro posouzení oprávněnosti indikace je rozhodující uvedení konkrétního stavu (nejčastěji specifikace poruchy funkce), který vyžaduje fyzioterapii/ergoterapii.
 • Cíl, kterého má být dosaženo – lékařem očekávané cíle fyzioterapie (např. zvýšení stability stoje, úprava stereotypu pohybu, zvýšení síly svalové apod.)
 • Požadováno – požadavek musí být vyplněn dle obecně uznávaných zásad fyzioterapie/ergoterapie.

Při předpisu fyzikálně léčebných procedur je pro úhradu pojišťovnou nezbytné uvést:

 • jednoznačnou specifikaci procedury,
 • její trvání v minutách a
 • celkový počet procedur.

Při indikaci je pro úhradu pojišťovnou nezbytné uvést doporučený postup, který obsahuje nejméně specifikací procedur - název, techniku, metodu, oblast těla nebo typ sestavy a místo aplikace. V případech, kdy je vhodné uvést bližší specifikaci s ohledem na cíl, kterého má být dosaženo, jsou uvedeny i další požadované parametry.

 • Rizika na straně pacienta, upozornění – pro ochranu pacienta i provádějícího musí předepisující uvést všechny relativní kontraindikace / další stavy zvyšující riziko vzniku komplikací (upozornit na nutnost kontroly krevního tlaku a pulsu a na nutnost přerušení fyzioterapie při překročení určitých hodnot, uvést umístění kovů v těle, kardiostimulátoru apod.).
  • Dále případně upozorní na zvláštnosti profesionální nebo jiné, které mohou ovlivňovat způsob i cíl léčby.
 • Požadováno poskytnutí FT v domácím prostředí na adrese – uvede se adresa v případě, kdy je požadováno poskytnutí fyzioterapie v domácím prostředí pojištěnce.
 • Lékařská kontrola dne – datum objednání k plánované kontrole lékařem

Tiskopis-FT.jpg


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]