Ergoterapie

From WikiSkripta

Ergoterapie je rehabilitační obor. Snaží se člověku s postižením (fyzickým či psychickým) dosáhnout co nejvyšší kvality života pomocí smysluplné činnosti. Ergoterapie je holisticky zaměřená - snaží se pochopit klienta i s jeho prostředím a respektovat jeho přání při tvorbě plánu terapie. Ergoterapeut funguje v rámci multidisciplinárního týmu.

Od termínu léčba prací se v současnosti upouští, protože neodpovídá současnému pojetí ergoterapie.

Ergoterapeut může pracovat v:

  • nemocnici – na odděleních pro děti i dospělé (traumatologie, JIP, onkologie, neonatologie, psychiatrie, revmatologie), v lázních;
  • sociálním zařízení – domovy pro seniory, stacionáře, terapeutické dílny, chráněná bydlení;
  • jiných zařízeních – kliniky rehabilitačního lékařství, raná péče, domácí péče.

Ergoterapeut dále může poskytnout poradenství ohledně ergonomie pracoviště či výběru kompenzačních pomůcek, ale také může pracovat jako asistent pro lidi s disabilitou.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • VOTAVA, Jiří. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. 1. vydání. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-449-8.
  • JELÍNKOVÁ, Jana a Mária KRIVOŠÍKOVÁ. Ergoterapie. 1. vydání. Praha : Portál, 2009. 270 s. ISBN 978-80-7367-583-7.