Ergoterapie v pediatrii

Z WikiSkript

Jedná se především o terapii po úrazech nebo u vrozených vývojových vad. Mezi další patří psychické poruchy. Je nutné přizpůsobit terapii vývojovému stupni dítěte (může být regrese nebo mentální retardace), využívá se především hra. Stejně jako u jiných skupin je i zde nejdůležitější zaměřit se na soběstačnost, aby z dítěte mohl vyrůst co nejvíce samostatný dospělý jedinec (myslet na vzdělávání, pracovní uplatnění, navazování vztahů a jiné). Děti, které jsou hospitalizované, prožívají stres z neznámého prostředí – pro minimalizování stresových podnětů je přizpůsobeno nemocniční prostředí (výzdoba) či kontakt se členy rodiny (většinou je možné zajistit pobyt matky na oddělení). Jednou z metod je bazální stimulace.

Ergoterapie[upravit | editovat zdroj]

  • Využití hry a kreativních činností;
  • edukace a podpora rodičů;
  • výběr kompenzačních pomůcek a nácvik správného používání;
  • poskytnutí přehledu vhodných volnočasových aktivit.

Vybrané diagnózy[upravit | editovat zdroj]


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VOTAVA, Jiří. Ergoterapie a technické pomůcky v rehabilitaci. 1. vydání. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-449-8.
  • KLUSOŇOVÁ, Eva. Ergoterapie v praxi. 1. vydání. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8.