Žádanka o schválení/PGS (VPL)

Z WikiSkript

Žádanka o schválení (povolení)[upravit | editovat zdroj]

Je to žádanka formulář VZP č.21/2006, kterou žádá indikující lékař o zvýšení úhrady (dříve formulář VZP č.21/1993 "tzv. žádanka o zvýšení úhrady"). Formátu A5.


Základní pravidlo pro předpis a schvalování pomůcek předepisovaných na poukaz, kterým se řídí předepisující i revizní lékař je:

 • že z veřejného zdravotního pojištění je hrazen vždy zdravotnický prostředek v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.

Zdravotnické prostředky na poukaz[upravit | editovat zdroj]

 • předepisuje lékař (přísl. odbornosti) vždy v množství a frekvenci dle Číselníku VZP.

Schválení revizním lékařem[upravit | editovat zdroj]

Pokud zdravotnický prostředek podléhá schválení revizním lékařem, pak vystavuje předepisující lékař k poukazu žádanku o zvýšení úhrady, na které zdůvodní předpis tohoto zdravotnického prostředku. Žádanku a poukaz odešle ke schválení reviznímu lékaři na zdravotní pojišťovnu pacienta. Komunikace ohledně schválení zvýšení úhrady probíhá mezi žádajícím lékařem a zdravotní pojišťovnou a revizní lékař je oprávněn žádost zamítnout nebo vrátit k doplnění v případě nedostatečného zdůvodnění nebo nesplnění jiné stanovené podmínky (nejnižší ekonomické náročnosti, frekvence předepisování, čerpaného množství,...).

Lékař ve své odbornosti musí vědět, jaké pomůcky a za jakých podmínek může předepsat.

Úhrada zdravotnických prostředků[upravit | editovat zdroj]

Zdravotní pomůcky si může hradit sám pacient:

 • V případě, kdy pacient vyžaduje předpis zdravotnického prostředku, ale pomůcka není indikována jeho zdravotním stavem, může lékař zdravotnický prostředek předepsat. Na poukaze ale musí vyznačit informaci „hradí nemocný“ a pacient si pomůcku zaplatí sám.

Pokud je pomůcka indikována zdravotním stavem, postupuje lékař podle toho, zda prostředek podléhá/nepodléhá schválení revizním lékařem (RL):

 1. Pokud nepodléhají schválení RL:
  • jsou v číselníku označeny symbolem P,
   • na vyplněný poukaz si pacient přímo pomůcku vyzvedne v jakékoliv lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb (např. některé inkontinenční pomůcky, berle, nástavce na WC a další),
   • lékař má povinnnost upozornit pacienta na případný doplatek.
 2. Pokud podléhají schválení RL:
  • v číselníku označeny symbolem Z, P,
   • lékař předepíše pomůcku na poukaz a současně předpis pomůcky zdůvodní na žádance o zvýšení úhrady. Žádanku ve dvojím vyhotovení (originál a kopii) vč. vyplněného poukazu odešle lékař na zdravotní pojišťovnu k posouzení reviznímu lékaři. Revizní lékař žádost vyhodnotí, poukaz schválí či zamítne a svoje rozhodnutí zdůvodní na žádance o zvýšení úhrady. Kopii žádanky a poukaz odešle zpátky žádajícímu lékaři (originál žádanky si ZP ponechá).
  • zapůjčované zdravotnické prostředky (v číselníku označeny symboly Z, P, R):
   • v případě schválení RL jsou předány pojištěnci formou zápůjčky. Pojištěnec (nebo jeho zákonný zástupce) podepíše při převzetí takového zdravotnického prostředku smlouvu o výpůjčce. Zapůjčovaný zdravotnický prostředek zůstává nadále majetkem zdravotní pojišťovny.
   • zapůjčen je prostřednictvím smluvního dodavatele pojišťovny, který průběžně provádí servis a opravy zapůjčené pomůcky. V případě, že klient pomůcku z jakéhokoliv důvodu přestane užívat, je povinen ji vrátit prostřednictvím dodavatele zpět zdravotní pojišťovně. Dodavatel prostředek připraví k opakovanému zapůjčení (repasuje) a na pokyn ZP vydá dalšímu pojištěnci.
    • patří sem např. mechanické a elektrické invalidní vozíky, mechanická a elektrická polohovací lůžka, vanové a bytové zvedáky, polohovací zařízení nebo některé typy podvozků pro sedací ortézu.
    • mohou být opakovaně zapůjčeny několika pojištěncům – pojištěnec musí počítat s tím, že nedostane do zápůjčky pomůcku novou.

Registrující praktický lékař musí být informován o léčbě poskytované jeho pacientovi, a v případě potřeby mu podat potřebné informace. Pokud pojištěnec potřebuje rady, může se obrátit na zdravotní pojišťovnu. Revizní lékař nebo odpovědný pracovník mu poradí, jak má ve svém případě postupovat.

Zadanka-schvaleni-revizni.jpg

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]