Diferenciální diagnostika pruritu/PGS (VPL)

From WikiSkripta


Definice - pruritus[edit | edit source]

Pruritus (svědění) - specifický nepříjemný a obtěžující počitek vedoucí k nutkavému škrábání. Postihuje jen kůži a jí přilehlé části sliznic (např. spojivky).

Členění dle lokalizace a vzniku[edit | edit source]

Dle lokalizace:

 • lokalizovaný nebo
 • generalizovaný.

Dle vzniku:

 • periferně v kůži nebo
 • v CNS.

Při delším trvání se pacient stává neurotickým.

Prevalence[edit | edit source]

Prevalence není známa (v USA se odhaduje na 20% dospělých). Ve stáří je častější. Není vázán na pohlaví – u žen je trochu častější cholestatický (v těhotenství a u primární biliární cirhozy).

Etiopatogeneze pruritu[edit | edit source]

Způsoben může být řadou příčin. Nejčastěji ekzémy, alergické, infekční, parazitární, metabolická onemocnění a tumory. Podle toho se dělí na kategorie dle etiopatogeneze.

Kategorie[edit | edit source]

4 kategorie:

 • pruritoceptivní,
 • neuropatický,
 • neurogenní,
 • psychogenní.
 1. Periferní: pruritoceptivní + neuropatický.
 2. Centrální: neuropatický + neurogenní + psychogenní.

Kategorie se navzájem kombinují.

Pruritoceptivní[edit | edit source]

Vzniká v kůži za přítomnosti zánětu nebo dalších změn.

 • Periferní vnímání pruritu zprostředkovávají specializovaná nemyelinizovaná C - vlákna. (Mechanosenzitivní - svědění, jiné podtypy svědění i bolest.)
 • Volná nervová zakončení (dermoepidermální junkční zóny i v epidermis - nejdůl. pro vznik svědění).
  • Hlavní neurotransmitery: substance P a calcitonin-gene-related peptid (CGRP).
  • Keratinocyty exprimují neuropeptidy (substance P, opioidy, proteázy, endocannabinoidy aj.) a jejich receptory (PAR-2, vaniloidní a cannabinoidní receptory aj.).
  • Mediátory pruritu: histamin, tryptáza, chymáza, acetylcholin, substance P, bradykinin, serotonin, prostaglandin E, opioidy, NGF (nerve growth factor), leukotrien B4, IL 31, CGRP, VIP (vasoactive intestinal peptid), somatostatin aj.
  • ??? role H3 a H4 receptorů, Ca-kanálů ze superrodiny TRP (transient receptor potential), které reagují na teplotu, a neurokinin-1 receptorů.

Neurofyziologie pruritu - pruritu spouštěného histaminem:

 • Nemyelinizovaná C-vlákna s pomalým vedením vzruchu (0,5 m/s) vedoucí do zadních kořenů míšních.
 • Spinální neurony vedou kontralaterálně (X) do thalamu + 2 hlavními dráhami do kortexu (oblasti senzimotorické a cingula).
  • Senzimotorická oblast kortexu odpovídá za nutkavé škrábání,
  • cingulum odpovídá za emoční složku pruritu.

Práh svědění je snížen při zánětlivých dermatózách. Tlumen je pruritus chladem, škrábáním a bolestí. Při vnímání bolesti se aktivují rychlé A neurony, které pak tlumí C vlákna zodpovědná za pruritus.

Neuropatický[edit | edit source]

Vznik:

 • při poškození periferního senzitivního neuronu,
 • při poškození CNS.

Neurogenní[edit | edit source]

Vznik:

 • v CNS jako odpověď na cirkulující pruritogenní látky.
 • Abnormální zpracování počitků.

Je spouštěn aktivací μ-opiodních receptorů, zatímco κ-opiodní receptory mají antagonistický účinek.

Psychogenní[edit | edit source]

Podmíněn psychickou (ev. psychiatrickou) poruchou.

Typy pruritu podle vyvolávajících příčin[edit | edit source]

Pruritus u kožních onemocnění[edit | edit source]

Pruritus je doprovodným znakem celé řady dermatóz, zvl. ekzémů, urtikárií, alergických reakcí a infekčních onemocnění.

Atopický ekzém[edit | edit source]

Typickým symptomem je úporný pruritus, na němž se podílí kromě histaminu i další mediátory, neuropeptidy, acetylcholin. Svědí především v predilekčních místech, ale často je generalizované. U dospělých se projevy často ohraničí (neurodermitis).

Prurigo[edit | edit source]

Silné svědění vedoucí ke škrábání v okrscích kůže (puncta pruritica). Při škrábání pak reaktivně vznikají tuhé fibrotické uzlíky (prurigo nodularis). Vzniká na podkladě atopie, systémových onemocnění, a může se kombinovat s psychogenní složkou.

Lichen simplex chronicus[edit | edit source]

Svědění ve větším (většinou solitárním okrsku - typicky šíji, vulvě, skrotu, bércích) vede k lichenifikaci a hyperpigmentaci. Pravděpodobně jde o variantu atopického syndromu u dospělých (neurodermitis).

Ekzém kontaktní[edit | edit source]

Často se rozšiřují (oblasti pruritu a kožních změn) i mimo oblast kontaktu s alergenem. Patří sem i tzv. niklový svrab (imituje svrab) u kontaktní přecitlivělosti na nikl (silný pruritus a generalizované drobné papuly).

Senilní pruritus[edit | edit source]

Zvl. kvůli suchosti kůže při snížené bariérové funkci kůže se stárnutím, přispívat může i malhygiena, ale i používání naopak silných - výrazně odmašťujících - detergentů (sprchové gely).

Seboroická dermatitida[edit | edit source]

Svědí zvl. v obličeji, kštici (lupy). Podílí se i přítomnost kvasinky pityrosporon ovale.

Kopřivka[edit | edit source]

Existuje řada vyvolávajících faktorů:

 • imunologické:
  • reakce I. typu zprostředkovaná IgE (potraviny, hmyzí jed, β-laktamová ATB atd.),
  • reakce III. typu s cirkulujícími imunokomplexy (sérová nemoc), autoimunitní kopřivky s IgG autoprotilátkami
 • neimunologické – spouštěná histaminem (potraviny, rostliny, hmyz), histaminoliberátory, alternativní aktivací komplementu (intolerance salicylátů a NSA, reakce na kontrastní jodové látky, ACEI)
 • fyzikální – chladová, tepelná, tlaková, světelná.

Zvláštní typy fyzikální kopřivky:

  • Cholinergní – prrovokačním momentem je pocení, po fyzické zátěži a zahřátí, třeba iale i po jídle vyvolávajím pocení, sauně apod. Pomfy jsou malé, s červeným halo.
  • Aquagenní – vyvolává styk s vodou – typický příznak polycytemia vera.

Bulózní pemfigoid[edit | edit source]

U seniorů. Prodromální fázi často zahajuje úporné svědění a vytrvalá kopřivka. Bývá zaměňován za svrab.

Dermatitis herpetiformis Duhring[edit | edit source]

U mladistvých a mladých dospělých s nesnášenlivostí lepku. Proevuje se úporným svěděním. Bývá též zaměněna za svrab.

Mastocytóza kožní (urticaria pigmentosa)[edit | edit source]

Vzácná. Jde o zmnožení mastocytů v kůž - při vyplavení velkého množství histaminu může dojít až k anafylaktoidní reakci (na potraviny, z tepla, při stresu).

Lichen ruber[edit | edit source]

Silně svědivé papuly. Objevují se po virových infekcích, nebo jako polékový exantém.

Psoriáza[edit | edit source]

Pruritus lokalizovaný v ložiscích psoriázy. Vyskytuje se zřídka.

Štípnutí hmyzem[edit | edit source]

Včela, vosa, blecha, štěnice, komáři, ev. i jiný bodavý hmyz.

Napadení roztoči[edit | edit source]

Jde o parazitozu.

Parazitózy[edit | edit source]

Pedikulóza - veš šatní[edit | edit source]

Zvl. u sociálně slabých – bezdomovci, veš hlavová – stále častá v dětských kolektivech

Pedikulóza - veš muňka[edit | edit source]

Sexuálně přenosné onemocnění. V pubickém ochlupení, ochlupení i jinde na těle, vč. řas.

Svrab - zákožka svrabová[edit | edit source]

Přenos lze i ve zdravotnických zařízeních, pečujících o geriatrické pacienty (inkubační doba 1 měsíc); u imunosuprimovaných pacientů bývá často netypický klinický obraz (typický pruritus může i chybět).

Trombikuloza - roztoč sametka podzimní[edit | edit source]

Napadení po sezení v trávě (v teplejších lokalitách možné i na jaře).

Svrab zvířat, cheyletiellóza[edit | edit source]

Nejčastěji u chovatelů psů, koček, králíků aj. – lidský hostitel postižen jen krátkodobé (asi 14 dní), je ale možná opakovaná reinfekce od zdroje.

Mykózy[edit | edit source]

Kvasinková[edit | edit source]

Lokalizovaný pruritus - nejč. lokalizace: prutitus vulvae, pruritus ani (způsobuje candida albicans).

Dermatofytóza[edit | edit source]

Meziprstní mykózy, tinea cruris (třísla).

 • Diferenciální diagnóza erytrazma – infekce korynebakteriemi v tříslech.

Jiné infekce provázené pruritem[edit | edit source]

Virózy:

 • Parvoviróza.
 • Leptospiróza.
 • Infekce HIV.

Střevní parazitózy:

 • taenióza,
 • cysticerkóza (tasemnice dlouhočlenná),
 • lambliáza (Giardia lamblia),
 • škrkavky (Ascaris lumbricoides, Toxocara canis),
 • oxyuriáza (roup dětský),
 • importované – onchocerkóza.

U systémových onemocnění[edit | edit source]

Ze systémových onemocnění je svěděním provázeno zvl.:

Chronické renální selhání (tzv. "uremický" pruritus)[edit | edit source]

 • chronická insuficienci ledvin u dospělých (často u dialyzovaných). Etiologie není spolehlivě jasná – o uremické etiologii spíše pochyby – nyní se podezřívají vysoké hladiny PTH, histaminu a serotoninu, iontů Ca, Mg, opioidů, ev. přítomnost periferní neuropatie. Zdá se, že se jeho přítomnost u dialyzovaných s lepší technikou snižuje.

Cholestatický pruritus[edit | edit source]

U hepatopatií různé etiologie:

 • primární biliární cirhóza,
 • karcinom hlavy pankreatu,
 • žlučové kameny aj.
 • Cholestatický pruritus v těhotenství (může být signálem možného poškození plodu)!

Vysoké hladiny žlučových kyselin, ev. v kombinaci s dalšími pruritogenními látkami, vznikajícími v poškozených játrech, ev. endogenními opioidy. Primárně svědí dlaně a plosky.

Hematologický pruritus[edit | edit source]

Často asociována s pruritem:

 • anémie (role železa v řadě enzymatických reakcí ?)
 • provází i hemoblastózy.

Pruritus u thyreopatií[edit | edit source]

 • Hyperthyreoza - snad ovlivnění kininů thyroxinem, ev. snížený práh pro pruritus u vazodilatace

a zvýšené teploty kůže.

 • Hypothyreózy - podílí se suchost kůže.

Pruritus u diabetu[edit | edit source]

Příčina: diabetická neuropatie, často infekce, ekzémy, ev. léky. Často kvasinková infekce u anogenitálního pruritu.

Pruritus u maligních onemocnění[edit | edit source]

Paraneoplastický projev celé řady malignit. (Snad toxiny z maligních bb. i mediátory v imunologické reakci proti tumoru.) Popisován zvl. u hemoblastóz:

 • morbus Hodgkin (může pruritus předcházet stanovení diagnózy i o několik let) - snad zvýšená hladina leukopeptidázy a bradykininu,
 • erytrodermická forma kožních T lymfomů – Sézaryho syndrom - typicky,
 • polycytemia vera (zvýšena hladina histaminu) - typický aquagenní pruritus (po kontaktu s vodou).
 • karcinoid (zvýšená hladina serotoninu).

Pruritus ani[edit | edit source]

Lokalizovaný pruritus. Příčiny vzniku:

 • hemoroidy, infekce (kvasinková), kontaktní ekzém po antihemoroidálních přípravcích, intertrigo.

Pruritus u dalších chorob[edit | edit source]

Kolagenózy, sarkoidóza, neurofibromatóza, hemochromatóza, otrava rtutí, amyloidózy, kachexie, únavový syndrom aj.

Pruritus neurogenní a neuropatický[edit | edit source]

 • Notalgia paresthetica (= na podkladě neuropatie míšních nervů, nejč. T2-T6). Úporné svědění a škrábání => v okrsku paravertebrálně vede k pigmentaci a ke zhrubnutí kůže,
  • Podobně i na končetinách (meralgia paresthetica),
 • Roztroušená skleróza – záchvatovité svědění, které se vyskytuje při poškození zadních rohů míšních,
 • Mozkové tumory a abscesy, st.p. mozkové mrtvici,
 • Dopaminergní léky a opiáty,
 • Pruritus uremický a u hepatopatií (opioidy).

Psychogenní pruritus[edit | edit source]

 • Funkční svědivá porucha.
 • Podle lokalizace:
  • Lokalizovaný,
  • generalizovaný.
 • Charakteristicky chronický pruritus (> 6 týdnů) bez jiné systémové nebo kožní příčiny (sine materia).
 • Typické záchvatovité svědění,
  • může rozšířit z jednoho místa na celé tělo,
  • záchvaty se objevují nejvíce v noci,
  • často předchází stresová událost.
 • Psychická nadstavba (anxieta, deprese) může zhoršovat i pruritus s objasněnou příčinou.
 • Častá je kombinace několika faktorů spolu s psychogenní složkou.
 • Pruritus se může vyskytovat jako průvodní příznak i u psychiatrických onemocnění jako u bludných poruch (například: taktilní halucinóza, bludová parazitóza) a obsedantně kompulzivní poruchy (strach ze špíny a infekce).

Pruritus způsobený léky[edit | edit source]

Pruritus je uváděn jako NÚL (=nežádoucí účinek léčiva) u celé řady léků (stovky přípravků).

 • Typicky pruritus u:
  • opiátů (kodein, fentanyl, tramadol, morfin).

Dále často u:

 • ACE inhibitory,
 • nesteroidní antiflogistika,
 • kyselina acetylsalicylová,
 • antikonvulziva,
 • antimalarika,
 • barbituráty,
 • betablokátory,
 • diuretika,
 • hypolipidemika,
 • inzuliny,
 • perorální antidiabetika,
 • plazmaexpandéry,
 • trankvilizéry,
 • urikozurika atd.

Klinický obraz[edit | edit source]

Při pruritu jsou klinicky objektivně patrné:

 • známky škrábání => exkoriace a krusty.

Při chronickém pruritu:

 • zhrubnutí kůže, tzv. lichenifikaci,
 • často spojenou s hyperpigmentací (neurodermitis, notalgia paresthetica, kortikosteroidy).

Prurigo se projevuje jako tuhé uzlíky (většinou i s exkoriací, hyperpigmentací).

Při vyhasnutí pruritu v daném okrsku pak často depigmentované atrofické jizvy.

 • Senilní pruritus – atrofická kůže, se známkami přesušení, olupuje se.
 • Kopřivka – červené, růžové a bílé pomfy, drobné okrouhlé pupeny až rozsáhlé splývající plochy, dermografizmus (živý a/nebo plastický).
 • Atopický ekzém – suchá, dráždivá kůže, lichenifikace, škrabnutí, bílý dermografizmus, olupování, především v predilekčních lokalizacích (loketní a podkolenní jamky, ruce, obličej, krk), ložiska neurodermitis na předních stranách bérců.
 • Lichen ruber – drobné lesklé červenofialové ploché papuly (na zápěstích, kotnících DK, na sliznicích dutiny ústní a genitálu).
 • Scabies (svrab) – drobné papulky a exkoriace, řadící se do dvojic v predilekčních lokalizacích (na zápěstí, v přední axilární čáře, mamily), chodbičky v meziprstních prostorech HK, na hranách dlaní a plosek, větší papuly na genitálu u mužů.
 • Pedikulózaveš šatní (kůže trupu se škraby a sekundární pyodermií), veš hlavová (hnidy v zátylku a za ušima, sekundární pyodermie na krku).
 • Phthiriáza – v pubickém ochlupení hnědočervené vpichy (macula caerulea), postihuje i obočí a řasy.
 • Poštípání hmyzem – patrný centrální vpich někdy s patrnou hemoragií v centru, někdy i kopřivkový projev, puchýřek (strophulus u dětí).
 • Pemfigoid – fixovaná urtika, vezikuly a buly.
 • Dermatitis herpetiformis – rozškrábané puchýřky na loktech, na kolenou, a v křížové oblasti.
 • Mastocytóza – často husté výsevy drobných pigmentovaných makul, reagujících na mechanické podráždění začervenáním a elevací. Někdy přítomny telangiektázie.

Diagnostika[edit | edit source]

Kompletní anamnéza - ptáme se na...:

 • okolnosti začátku pruritu,
 • dobu trvání pruritu,
 • denní dobu s maximem obtíží,
 • FA: jídelníček, lékovou anamnéza,
 • OA: ostatní onemocnění,
 • EA: domácí zvířata, pobyt v přírodě, obdobné obtíže u rodinných příslušníků,
 • AA: anamnéza atopických onemocnění a alergií.

Fyzikální vyšetření:

 • vyšetření povrchu kožního (status localis), dermografizmus, známky nějakého celkového onemocnění (kachexie, ikterus, zvětšení uzlin apod.).

Základní vyšetření[edit | edit source]

 • Bakteriologické a mykologické vyšetření.
 • KO+diff., glykemie, jaterní testy, urea, kreatinin, IgE.

Další vyšetření dle klinického podezření

 • dermatoalergologické vyšetření – epikutánní testy, specifické IgE,
 • stolice na parazity,
 • thyroidní hormony,
 • onkologický screening vč. onkomarkerů (CEA, PSA, LD),
 • histologické a imunofluorescenční vyš. (přímé a nepřímé),
 • nativní preparát k vyšetření sarcoptes scabiei,
 • hledání infekčních fokusů – gynekologické záněty, infekce Helicobakter pylori,
 • neurologické a psychiatrické vyšetření atd.

Terapie[edit | edit source]

Odstranění vyvolávající příčiny (mykotické infekce, parazitózy, alergeny).

Lokální terapie[edit | edit source]

 • Infekce: Lokální ATB, antimykotika, antiparazitární externa.
 • Ekzémy, kopřivky: Slabé a středně účinné kortikosteroidy (hydrokortison butyrát, prednikarbát), silně účinné kortikosteroidy jen při závažných dermatózách.
 • Suchost kůže: Emolientia (cremor leniens, pontin, cutilan, HVLP přípravky), promašťovací olejové a parafínové koupele.
 • Štípnutí hmyzem:
  • Mentol – chladivý, antipruriginózní účinek, v pudrech.
  • Lokální antihistaminika – dimetinden maleas, lokální antiflogistika.
 • Lokalizovaný pruritus: Lokální anestetika – cinchokain, lidokain.
 • Atopická dermatitida: Kromě emoliencií, kortikosteroidů, také inhibitory calcineurinu (pimecrolimus, tacrolimus), polidokanol – v koupelích.

Systémová terapie[edit | edit source]

Ekzémová onemocnění: Antihistaminika H1 (loratadine, desloratadine, cetirizine).

 • Atopický ekzém: Antihistaminika H1, s výhodou první generace se sedativním účinkem (bisulepine).
 • Kopřivka: Antihistaminika H1 (cetirizine, levocetirizine), antihistaminika s anxiolytickým účinkem (hydroxyzin), antileukotrieny, ketotifen, kromoglykát.
 • Fyzikální kopřivky: Antihistaminika H1, antidepresiva (amitryptilin), danazol, betablokátory, imunosupresiva.
 • Cholestatický pruritus: Cholestyramin, opiodní antagonisté (naltrexon), rifampicin.
 • Notalgia paresthetica: Opichy lokálními anestetiky, kortikosteridy, kapsaicin, nově botulotoxin.
 • Těžký systémový pruritus: Opioidní antagonisté – butorphanol, naltrexon.
 • Pruritus u tumorů, hematologických malignit:
  • Antidepresiva SSRI – paroxetin.
  • Sertralin, fluoxetin, nově mirtazapin.
 • Pruritus u sclerosis multiplex: Antikonvulziva – gabapentin, carbamazepin.
 • Psychogenní pruritus: Tricyklická a SSRI antidepresiva.

Fyzikální terapie[edit | edit source]

 • Uremický pruritus – Fototerapie UVA, UVB.
 • Atopický ekzém – Fototerapie UVA, UVB.

Ostatní opatření[edit | edit source]

 • Volné, prodyšné oblečení, nejlépe bavlna.
 • Vyhýbat se zapocení, dietní opatření (omezit či vynechat potraviny s vysokým obsahem histaminu a vazoaktivních aminů – červené víno, sekt, aromatické sýry, káva, čokoláda, ryby, korýši, uzeniny, banány, citrusy, kiwi, jahody, ořechy), při nesnášenlivosti salicylátů vynechat konzervované potraviny aj.

Diferenciální diagnostika[edit | edit source]

V diferenciální diagnóze je vhodné rozlišit pruritus:

 • beze změn na kůži (tj. kromě změn způsobených škrábáním) a
 • pruritus při patologickém dermatologickém nálezu.

Při podezření na specifickou dermatózu (atopický ekzém, lupénka, lichen, pemfigoid, chronická kopřivka aj.), je nezbytné pacienta odeslat k dermatologickému vyšetření.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • JEDLIČKOVÁ, Hana. Pruritus v ambulanci praktického lékaře. Med. Pro Praxi [online]. 2010, roč. 7(12), s. 493–497, dostupné také z <www.medicinapropraxi.cz>. 

Doporučená literatura[edit | edit source]

 • Jašková E, Taraba P. Pruritus – komplexní terapie. Dermatol. Praxi. 2009; 3: 125–130.