Lichenifikace

Z WikiSkript

Heslo

Jedná se o zhrubění kůže, k němuž někdy dochází při chronických kožních zánětlivých onemocněních, při pruritu (škrábání), lichen ruber planus, dermatitis atopica a dalších.

Odkazy

Zdroj

  • VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. Velký lékařský slovník. 10. vydání. 2015. 1124 s. ISBN 978-80-7345-456-2.
  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.