Paréza nervus facialis/PGS (VPL)

Z WikiSkript


Nervus facialis (n. VII, lícní nerv) ovládá mimiku.

Vyšetřujeme asymetrii mimiky, vyhlazení nasolabiální rýhy, schopnost svraštění čela a sevření víček (i proti odporu prsty vyšetřujícího), cenění zubů, nafouknutí tváří, pískání sešpulenými rty.

Periferní paréza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Znamená úplnou parézu s přítomností lagoftalmu a Bellova fenoménu, kdy se při zavření očí na postižené straně stočí oční bulbus vzhůru.

Idiopatická periferní paréza lícního nervu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Synonymum – Bellova obrna

 • Etiologie je nejasná, podezřívá se neuritida (virové nebo parainfekční etiologie).
 • Incidence 2 : 10000, zvláště výskyt u osob středního věku, stejně u mužů i žen.
 • Během někollika hodin až dní se vyvine jednostranné (úplné nebo neúplné) ochrnutí obličeje, často plně vyjádřené od rána po probuzení. Jiné hlavové nervy mohou být též zasaženy – nejčastěji nervus trigeminus (v 50 % parestezie a bolesti v inervované oblasti) a zřídka nervus glossopharyngeus a nervus vagus.
 • Provedeme neurologické vyšetření hlavových nervů, při periferní obrně nacházíme parézu svalů čela (nezamračí se čelem), lagoftalmus, hyperakuse pro parézu musculus stapedius, snížení sekrece slz a slin a porucha chuti na předních 2/3 povrchu jazyka. Pacienta musí vyšetřit specialista neurolog – potvrdit dg., ev. i provede AMG po 6–8 dnech pro posouzení prognózy, při podezření z nitrolební expanze (není-li odlišení od centrální parézy jasné) provede i CT ev. MRI, při podezření na meningeální účast je na místě také lumbální punkce u specialisty.

Diferenciální diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Terapie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Prednison 1 mg/kg t.hm. po dobu 5.tdní
  • při neúplné paréze po 5. dnech postupně vysazovat;
  • při úplné paréze stejnou dávkou ještě 10 dnů – pak během 5. dní postupně vysazovat.
 • Aciclovir vhodný při podezření na herpes zoster oticus.
 • Péče proti vysychání při nedovírání oka – obvaz typu hodinového sklíčka, umělé slzy přes den (gel – např. Vidisic gel), brýle s postranní ochranou, v noci mast (např. Bepanthen ung.) a oční klapka.

Centrální paréza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Lícní větev (ramus facialis nervi facialis) a zavírání očí je nepoškozeno, nebo poškozeno pouze málo,
 • Bellův fenomén chybí.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • GESENHUES, S a R ZIESCHÉ. Vademecum lékaře : Všeobecné praktické lékařství. 1. české vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-444-X.
 • BERLIT, Peter. Memorix neurologie. 1. české (překlad 4. vydání) vydání. Praha : Grada, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1915-3.