Tenzní bolest hlavy/PGS (VPL)

Z WikiSkriptKlinický obraz

Projevuje se difuzní tupou či bodavou oboustrannou bolestí, často vyzařující frontálně z týla – lokalizovanou okcipitálně, parietálně a frontálně, často až kruhovitě "sevření hlavy jako ve svěráku".

 • Trvá hodiny až dny, bývá střední intenzity (maximum netypické).
 • Frekvence bývá několikrát týdně nebo měsíčně. Zřídka může být provázena vegetativním doprovodem, bez neurologických příznaků.
 • Prevalence je asi 10 %, u žen se vyskytuje třikrát častěji než u mužů.

Podrobná anamnéza a fyzikální vyšetření k vyloučení neurologických výpadků a interního onemocnění – při nejasnostech odeslat k neurologovi event. CT (k vyloučení intrakraniální expanze).

CAVE: dg. tenzní bolesti hlavy je diagnosou "per exclusionem" – proto je nutná dobrá diferenciální diagnostika (např. uvažovat i pomalu rostoucí nádory)

Diferenciální diagnostika
Terapie
 • Obecná opatření:
  • poučení o benigní povaze onemocnění a omezenosti terapeutických možností u predisponovaných osob;
  • doporučit omezení alkoholu, nikotinu, doporučit dostatek spánku a pohybu, neužívat analgetika pravidelně (CAVE: bolesti při abusu analgetik);
  • instruktáž relaxačních technik, teplá koupel nebo sprcha;
  • symptomatická fyzikální léčba – zvl. oblasti ramen a šíje.
 • Farmakoterapie – akutní:
  • kyselina acetylsalicylová 500–1000 mg – v šumivé tbl.;
  • paracetamol 1000 mg jednorázově p.o. event. rct. supp.;
  • ibuprofen 400 mg jednorázově, maximálně 800mg denně.
 • Farmakoterapie – preventivní: aktuálně není známa.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • GESENHUES, S a R ZIESCHÉ. Vademecum lékaře : Všeobecné praktické lékařství. 1. české vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-444-X.