Portál:Otázky z farmakologie (1. LF UK, ZL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z farmakologie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z farmakologie

1. lékařská fakulta UK, obor Zubní lékařství

Obsah
Triplety zkušebních otázek
 1. Klinicky významné farmakokinetické parametry
  Benzodiazepiny, jejich účinky a klinické použití
  Psychofarmaka (přehled a terapeutické využití)
 2. Vztah mezi dávkou, plazmatickou hladinou a účinkem,léčiva (příklady sledování plazmatických hladin léčiv)
  Léčba anginy pectoris
  Léčiva užívaná při astma bronchiale
 3. Fyzikálně-chemické základy farmakokinetiky, ionizace, disociace látek
  Hypolipidemika
  Intoxikace lokálními anestetiky
 4. Kinetika eliminace léčiv (eliminační konstanty, nultý a první řád včetně grafického vyjádření, clearance totální a renální, eliminační poločas)
  Lokální anestetika (mechanismus působení, dělení, příklady látek)
  Antimykotika k lokálnímu a celkovému i použití
 5. Membránové receptor-efektorové systémy
  Sympatikus; alfa a beta sympatomimetika (dělení podle selektivity, terapeutické využití, nežádoucí účinky)
  Léčiva užívaná u gastrointestinálních onemocnění (peptický vřed a nespecifické střevní záněty)
 6. Specifické a nespecifické mechanismy působení léčiv
  Sympatikus; alfa a beta sympatolytika (dělení podle selektivity, terapeutické využití, nežádoucí účinky)
  Mechanismy účinku a terapeutické použití přímých i nepřímých antikoagulancíí a fibrinolytik
 7. Nežádoucí účinky a interakce léčiv
  Parasympatomimetika (přímo a nepřímo působící látky)
  Hormony kůry nadledvin (farmakodynamické účinky, terapeutické indikace, nežádoucí účinky)
 8. Působení léčiv na úrovni receptorů
  Beta sympatolytika a jejich terapeutické použití
  Periferní a centrální myorelaxancia
 9. Drogová závislost(příklady zneužívaných látek)
  Hypnotika, sedativa, zásady léčby nespavosti (i postup u starých osob)
  Antitusika a expektorancia
 10. Typy alergických reakcí,Anafylaktický šok
  Diuretika
  Parkinsonova nemoc a další degenerativní onemocnění CNS; současné možnosti farmakoterapie
 11. Aplikační cesty léčiv, jejich vztah k rychlosti nástupu a délce účinku
  Antiepileptika
  Léčiva užívaná k terapii diabetes melitus 1. a 2. typu
 12. Farmakoterapie alergických reakcí
  Léčiva používaná k léčbě náhlého zvýšení krevního tlaku
  Celková anestetika, premedikace, doplnění anestézie
 13. Aktivní a pasivní transport membránou
  Parasympatolytika
  Ethylalkohol, celkové a lokální účinky, biotransformace, léčba akutní intoxikace a ethylismu
 14. Distribuce léčiv v organismu (distribuční objem aj., význam pro dávkování léčiv – příklady)
  Nesteroidní protizánětlivé látky, mechanismus účinku terapeutické využití látek v zubním lékařství
  Nepřímá sympatomimetika a parasympatomimetika (klinické využití - příklady)
 15. Průnik léčiva přes biologické membrány; absorpce látek, biologická dostupnost
  Lokální anestetika; mechanismus účinku, dělení, druhy lokální anestezie, vliv vazokonstrikční přísady, příklady látek
  Antikoagulancia a antiagregancia
 16. Vedlejší a nežádoucí účinky léčiv (včetně teratogenních a kancerogenních účinků)
  Antiemetika
  Obecné zásady antimikrobiální léčby; dělení antimikrobiálních látek, mechanismy účinku a vzniku rezistence
 17. Interakce léčiv (se zaměřením na zubní lékařství)
  Peniciliny rozdíly mezi skupinami, praktické použití
  Koronární vazodilatancia; látky používané při akutním záchvatu anginy pectoris
 18. Vývoj a hodnocení nových léčiv (včetně základních typů preklinických a klinických studií)
  Sympatomimetika
  Hormonální antikoncepce
 19. Tachyfylaxe, tolerance, látková závislost
  Psychofarmaka - přehled; neuroleptika
  Blokátory vápníkových kanálů
 20. Terapeutická šíře, terapeutický index, individuální variabilita v citlivosti pacientů na léčiva
  Srdeční insuficience; kardiotonika a další látky s pozitivně inotropním účinkem; úloha ACE inhibitorů a blokátorů angiotenzinových receptorů
  Cefalosporiny (rozdíly mezi jednotlivými skupinami, klinické použití)
 21. Intoxikace lokálními anestetiky
  Histamin a antihistaminika
  Trombolytika (fibrinolytika a defibrinancia), mechanismus účinku, klinické využití
 22. Intoxikace xenobiotiky, zásady péče o pacienta, antidota
  Psychofarmaka – antimanika a antidepresiva (včetně SSRI)
  Antibiotika se širokým spektrem a antibiotika pro speciální použití (stafylokoky, legionely, chlamydie, pseudomonády)
 23. Alergické reakce a jejich léčba
  Aminoglykosidy;tetracykliny,chinolony
  Antiemetika
 24. Hlavní místa působení léčiv (receptory, iontové kanály, enzymy apod.)
  Makrolidy, jejich úloha při terapii běžných i specifických infekcí
  Tyreoidální léčiva
 25. Význam farmakokinetiky pro optimalizaci dávkování (vztah mezi dávkou, koncentrací a účinky látky, biologická dostupnost a terapeutické monitorování hladin látek)
  Neopioidní analgetika (analgetika-antipyretika) a nesteroidní protizánětlivé látky v zubním lékařství
  Hormony a vitaminy ovlivňující homeostázu vápníku v organismu
 26. Desenzitizace a hypersenzitivita receptorů (mechanismy, příklady)
  Opioidní analgetika; mechanismus účinku, jednotlivé skupiny látek, morfin – opioidní agonisté, parciální atomisté, smíšení atomisté-antagonisté, antagonisté
  Dezinficiencia a antiseptika
 27. Základní farmakokinetické parametry ovlivňující hladinu léčiva
  Nejzávažnější nežádoucí účinky antibiotik
  Tlumení bolesti v zubním lékařství
 28. Farmakokinetika; její užití v klinické praxi, základní farmakokinetické parametry, stanovení optimálního dávkovacího schematu
  Látky používané u anginy pectoris (přehled skupin, hlavní indikace, nežádoucí účinky)
  Protivirové látky
 29. Stomatologické ošetření nemocných léčených antikoagulačními a antiagregačními látkami
  Kombinace antimikrobiálních látek; výhody a nevýhody, příklady synergismu a antagonismu jednotlivých kombinací
  Imunosupresiva a imunomodulancia
 30. Definujte afinitu a vnitřní aktivitu látek, agonismus, kompetitivní a nekompetitivní antagonismus a dualismus
  Léčiva užívaná k protinádorové chemoterapii – přehled
  Krev, plasma, krevní náhražky
 31. Zvláštnosti použití léčiv (těhotenství, laktace, dětský věk, stáří)
  Nežádoucí účinky léčiv v orofaciální oblasti
  Lokální anestetika (mechanismus působení, dělení, vliv vazokonstrikční přísady, intoxikace)
 32. Biotransformace a exkrece léčiv
  Zásady postupu v tlumení bolesti (s přihlédnutím k potřebám zubního lékaře)
  Farmakologické ovlivnění salivace
Recepty
 1. Rp.
  Antiagregancium
  Incizivní neuroleptikum
 2. Rp.
  Hormonální lék s imunosupresivním účinkem
  Antihistaminikum při vředové chorobě
 3. Rp.
  Monokumarinové antikoagulans
  Injekční přípravek opioidního analgetika
 4. Rp.
  Salinické laxans v neděleném prášku (magistraliter; Magnesii sulfas, Natrii sulfas decahydricus)
  Hypnotikum při častém nočním a předčasném ranním probouzení
 5. Rp.
  Přípravek používaný při eradikaci Helicobacter pylori
  Nesteroidní antiflogisticky působící lék pro dospělého
 6. Rp.
  Virostatikum k místnímu použití na projevy vyvolané virem Herpes simplex
  Moderní antihistaminikum při alergických projevech
 7. Rp.
  Keratoplastická mast (magistraliter)
  Přípravek lokálního anestetika s vazokonstrikční přísadou pro použití v zubním lékařství
 8. Rp.
  Lék při chronické srdeční insuficienci
  Moderní antikoncepční přípravek
 9. Rp.
  Kombinace NSPZL (tzv. analgetika-antipyretika) a látky zesilující analgetický účinek pro dospělého pacienta v dělených prášcích (magistraliter)
  Antibiotikum proti anaerobům v zubním lékařství
 10. Rp.
  Silné diuretikum
  Perorální antidiabetikum
 11. Rp.
  Nízkomolekulární heparinový přípravek
  Lék při epilepsii typu absence
 12. Rp.
  Antiemetikum
  Středně silné diuretikum
 13. Rp.
  Antibiotická kombinace k zevnímu užití
  Lék na středně těžkou hypertenzi
 14. Rp.
  Antidepresivum
  Analgetikum u infarktu myokardu
 15. Rp.
  Základní antiparkinsonikum
  Opioidní analgetikum v kapkách (magistraliter)
 16. Rp.
  Antibiotikum k léčbě stafylokokové infekce
  Lék k profylaxi záchvatů anginy pectoris
 17. Rp.
  Moderní hypnotikum s krátkodobým účinkem
  Lék na akutní záchvat dušnosti u asthma bronchiale
 18. Rp.
  Paracetamol v čípcích pro 15 kg vážící dítě, tj. věk asi 3-4 roky (magistraliter)
  Kauzální lék při streptokokové angině
 19. Rp.
  Oční kapky při glaukomu
  Anxiolytikum
 20. Rp.
  Přípravek lokálního anestetika s vazokonstrikční přísadou adrenalinu 1: 200 000 pro použití v zubním lékařství
  Hypolipidemikum omezující syntézu cholesterolu
 21. Rp.
  Tekutý zásyp s 5 % taninu (magistraliter; Tanninum)
  Nootropikum
 22. Rp.
  Nekodeinové antitusikum
  Lék volby při status epilepticus
 23. Rp.
  30 g roztoku k potírání dásní. Roztok obsahuje 3 % taninu (Tanninum) v glycerolu (Glycerolum 85 %)
  Lék při akutním dráždivém kašli s kodeinem
 24. Rp.
  Makrolidové antibiotikum
  Antimanikum
 25. Rp.
  Inhibitor protonové pumpy
  Lék proti kinetóze