Intoxikace lokálními anestetiky

Z WikiSkript

Nežádoucí účinky vznikají chybným způsobem podání, vlastním působením lokálního anestetika, či přísady. Dle mechanismu vzniku toxické reakce rozlišujeme relativní předávkování (při chybném podání lokálním anestetika intravenózně, při změněném působení anestetika z důvodu zdravotního stavu pacienta (hepatopatie, chronická renální insuficience, astenici, zatížení jater velkým množstvím jiných farmak, starší pacienti a pomalejším metabolismem,..)) a absolutní předávkování (iatrogenní poškození pacienta podáním nadměrného množství anestetika).

Průběh toxické reakce a její projevy[upravit | editovat zdroj]

Toxická reakce probíhá ve dvou fázích s různými symptomy.

1. fáze = excitační, iritační


2. fáze = depresivní

 • tonicko-klonické křeče
 • kovová pachuť v ústech
 • deprese CNS → selhávání životních funkcí → bezvědomí

Systémová toxicita[upravit | editovat zdroj]

LA se absorbuje do krevního oběhu a ovlivňuje tak CNS i kardiovaskulární systém. Lze řešit na ARU podáním nespecifických protiléků (vyváží anestetikum z krevního oběhu).

Centrální účinky[upravit | editovat zdroj]

 • Ospalost, „opilost“ či euforie, nervozita, zamlžené vidění, hučení v uších;
 • při vyšší dávce − nauzea, zvracení, nystagmus (vegetativní příznaky);
 • v extrému − centrální tonicko-klonické křeče (jako epilepsie) až bezvědomí, selhání dechu, exitus.

Terapie:

Kardiovaskulární toxicita[upravit | editovat zdroj]

 • Nutnost podpořit srdce adrenalinem;
 • blokace Na+ kanálů způsobuje bradykardie, periferní dilatace, pokles krevního tlaku, kardiokolaps, exitus;
 • LA pronikají placentou a mohou způsobit bradykardie plodu.

Terapie:

 • kardiopulmonální podpora, korekce acidozy, SM − adrenalin (při velké dávce může dojít k fibrilaci komor!!!).

Alergické reakce[upravit | editovat zdroj]

Terapie:

Vliv vazopřísady[upravit | editovat zdroj]

 • Sníží rychlost resorbce, prodlouží účinek, sníží dávku LA, sníží možnost intoxikace, sníží krvácení − adrenalin;
 • nežádoucí účinky jsou: ischémie, nekróza, tachykardie, arytmie;
 • kontraindikace podání adrenalinu:
  • iMAO − antidepresiva/tymoeretika (moklobemid);
  • inhibitory zpětného příjmu katecholaminů − SSRI (sertalin) − antidepresivum;
  • tricyklická antidepresiva (imipramin, amitriptylin, dosulepin).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • LINCOVÁ, Dagmar, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. GALÉN, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8.
 • HRUBÝ, Jan. Celkové komplikace lokální anestezie [přednáška k předmětu Orální chirurgie 1, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 21.10.2014.