Intoxikace lokálními anestetiky

From WikiSkripta

Nežádoucí účinky vznikají chybným způsobem podání, vlastním působením lokálního anestetika, či přísady. Dle mechanismu vzniku toxické reakce rozlišujeme relativní předávkování (při chybném podání lokálním anestetika intravenózně, při změněném působení anestetika z důvodu zdravotního stavu pacienta (hepatopatie, chronická renální insuficience, astenici, zatížení jater velkým množstvím jiných farmak, starší pacienti a pomalejším metabolismem,..)) a absolutní předávkování (iatrogenní poškození pacienta podáním nadměrného množství anestetika).

Průběh toxické reakce a její projevy[edit | edit source]

Toxická reakce probíhá ve dvou fázích s různými symptomy.

1. fáze = excitační, iritační


2. fáze = depresivní

 • tonicko-klonické křeče
 • kovová pachuť v ústech
 • deprese CNS → selhávání životních funkcí → bezvědomí

Systémová toxicita[edit | edit source]

LA se absorbuje do krevního oběhu a ovlivňuje tak CNS i kardiovaskulární systém. Lze řešit na ARU podáním nespecifických protiléků (vyváží anestetikum z krevního oběhu).

Centrální účinky[edit | edit source]

 • Ospalost, „opilost“ či euforie, nervozita, zamlžené vidění, hučení v uších;
 • při vyšší dávce − nauzea, zvracení, nystagmus (vegetativní příznaky);
 • v extrému − centrální tonicko-klonické křeče (jako epilepsie) až bezvědomí, selhání dechu, exitus.

Terapie:

Kardiovaskulární toxicita[edit | edit source]

 • Nutnost podpořit srdce adrenalinem;
 • blokace Na+ kanálů způsobuje bradykardie, periferní dilatace, pokles krevního tlaku, kardiokolaps, exitus;
 • LA pronikají placentou a mohou způsobit bradykardie plodu.

Terapie:

 • kardiopulmonální podpora, korekce acidozy, SM − adrenalin (při velké dávce může dojít k fibrilaci komor!!!).

Alergické reakce[edit | edit source]

Terapie:

Vliv vazopřísady[edit | edit source]

 • Sníží rychlost resorbce, prodlouží účinek, sníží dávku LA, sníží možnost intoxikace, sníží krvácení − adrenalin;
 • nežádoucí účinky jsou: ischémie, nekróza, tachykardie, arytmie;
 • kontraindikace podání adrenalinu:
  • iMAO − antidepresiva/tymoeretika (moklobemid);
  • inhibitory zpětného příjmu katecholaminů − SSRI (sertalin) − antidepresivum;
  • tricyklická antidepresiva (imipramin, amitriptylin, dosulepin).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • LINCOVÁ, Dagmar, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. GALÉN, 2002. 601 s. ISBN 80-7262-168-8.
 • HRUBÝ, Jan. Celkové komplikace lokální anestezie [přednáška k předmětu Orální chirurgie 1, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 21.10.2014.