Opioidní analgetikum v kapkách

Z WikiSkript

Zadání: Předepiš opioidní analgetikum v kapkách (magistraliter).

Řešení:

Rp.
Morphini hydrochloridi trihydrici 0,1 (decigramma unum)
Aquae purificatae ad 10,0
M. f. sol.
D. ad vitr. gutt.
S. Každé 4 hodiny 20 kapek.


Kapky se nekorigují sirupem! Opiáty předepisované magistraliter není nutné psát na recept s modrým pruhem.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VONDRÁČKOVÁ, Hana. Receptura magistraliter [přednáška k předmětu Farmakologie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 18.4.2010. 

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HEJLEK, Jan, Vratislav JANÁT a Lumír JINDRA, et al. Prescriptiones magistrales. 4., upravené vydání. Praha : Avicenum, 1976. 442 s. 
  • JANŮ, Michal, Marie KOROUSOVÁ a Jindra PROCHÁZKOVÁ, et al. Individuálně připravované léčivé přípravky. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 111 s. Účelová publikace nemocniční lékárny VFN v Praze. ISBN 978-80-7262-635-9.