Mast s 5 % kyseliny borité

Z WikiSkript

Zadání

Předepište mast s 5 % kyseliny borité (magistraliter).

Řešení

Recipe

Acidi borici 5,0
Vaselini albi ad 100,0

Misce fiat unguentum.

Da ad ollam.

Signa K vnějšímu užití. Mazat na postižená místa při obtížích.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VONDRÁČKOVÁ, Hana. Receptura magistraliter [přednáška k předmětu Farmakologie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 18.4.2010. 

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HEJLEK, Jan, Vratislav JANÁT a Lumír JINDRA, et al. Prescriptiones magistrales. 4., upravené vydání. Praha : Avicenum, 1976. 442 s. 
  • JANŮ, Michal, Marie KOROUSOVÁ a Jindra PROCHÁZKOVÁ, et al. Individuálně připravované léčivé přípravky. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 111 s. Účelová publikace nemocniční lékárny VFN v Praze. ISBN 978-80-7262-635-9.