Oční kapky s atropinem

From WikiSkripta

Zadání

Předepište oční kapky s atropinem (magistraliter).

Řešení

Recipe

Atropini 0,1
Natrii tetraboratis decahydrici quantum satis
Aquae pro injectione ad 10,0

Misce fiat coll.

Sterilizetur!

Da ad vitrum guttatum.

Signa Kapat 2⨯ denně do spojivkového vaku postiženého oka.

Da sub signo veneni.


Vhodné dávky atropinu jsou 0,07–0,1 g. Přesné maximální denní dávky a maximální dávky pro jedno podání jsou uvedeny v Českém lékopisu.

CAVE!!! Je nutné označit jako jed!

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • VONDRÁČKOVÁ, Hana. Receptura magistraliter [přednáška k předmětu Farmakologie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 18.4.2010. 

Doporučená literatura[edit | edit source]

  • HEJLEK, Jan, Vratislav JANÁT a Lumír JINDRA, et al. Prescriptiones magistrales. 4., upravené vydání. Praha : Avicenum, 1976. 442 s. 
  • JANŮ, Michal, Marie KOROUSOVÁ a Jindra PROCHÁZKOVÁ, et al. Individuálně připravované léčivé přípravky. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 111 s. Účelová publikace nemocniční lékárny VFN v Praze. ISBN 978-80-7262-635-9.