Tekutý zásyp s 5 % taninu

Z WikiSkript

Zadání[upravit | editovat zdroj]

Předepište tekutý zásyp s 5 % taninu (magistraliter).

Řešení[upravit | editovat zdroj]

Recipe

Tannini 5,0
Glyceroli 85 %  
Talci
Magmatis bentoniti aa ad 100,0

Misce fiat suspensio.

Da ad vitrum.

Signa Tekutý zásyp. 2x denně potřít postižená místa. Před upotřebením protřepat!


Suspenze má tendenci ukládat se na dně lahvičky. Je nutné před upotřebením protřepat.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VONDRÁČKOVÁ, Hana. Receptura magistraliter [přednáška k předmětu Farmakologie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 18.4.2010. 

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HEJLEK, Jan, Vratislav JANÁT a Lumír JINDRA, et al. Prescriptiones magistrales. 4., upravené vydání. Praha : Avicenum, 1976. 442 s. 
  • JANŮ, Michal, Marie KOROUSOVÁ a Jindra PROCHÁZKOVÁ, et al. Individuálně připravované léčivé přípravky. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 111 s. Účelová publikace nemocniční lékárny VFN v Praze. ISBN 978-80-7262-635-9.