Oční kapky s 1 % pilokarpinu

Z WikiSkript

Zadání

Předepište oční kapky s 1 % pilokaripnu (magistraliter; pilokarpini hydrochloridum).

Řešení

Recipe

Pilocarpini hydrochloridi 0,1
Natrii teraboratis decahydricus   quantum satis
Aquae pro injectione ad 10,0

Misce fiat occuloguttae steril.

Da ad vitrum guttatum.

Signa Kápnout 1⨯ denně do spojivkového vaku postiženého oka.


Na rozdíl od atropinu se neoznačuje jako jed; jedná se pouze o separandum.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VONDRÁČKOVÁ, Hana. Receptura magistraliter [přednáška k předmětu Farmakologie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 18.4.2010. 

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HEJLEK, Jan, Vratislav JANÁT a Lumír JINDRA, et al. Prescriptiones magistrales. 4., upravené vydání. Praha : Avicenum, 1976. 442 s. 
  • JANŮ, Michal, Marie KOROUSOVÁ a Jindra PROCHÁZKOVÁ, et al. Individuálně připravované léčivé přípravky. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 111 s. Účelová publikace nemocniční lékárny VFN v Praze. ISBN 978-80-7262-635-9.