Kombinace NSPZL

Z WikiSkript

Zadání[upravit | editovat zdroj]

Předepište kombinaci NSPZL (analgetikaantipyretika, NSAID) a látky zesilující analgetický účinek pro dospělého pacienta v dělených prášcích (magistraliter).


V praxi kombinace poměrně často předepisovaná magistraliter, zejména u pacientů ve vyšším věku, u nichž je nutné dávat nižší dávky, které se jako HVLP nevyrábějí.

Řešení[upravit | editovat zdroj]

Recipe

Paracetamoli 0,4
Codein dihydrogenphosphatis 0,01
Coffeini 0,03

Misce fiat pulvis.

Da tales doses No X (decem) ad capsulas gelatinosas.

Signa 1 tbl. ráno, 1 tbl. v poledne, 1tbl. večer.


Rp.

Acidi acetylsalicylici      0,48
Codeini phosphatis sesquihydrici  0,02
M. f. pulv.   
D. t. d No. XX (viginti) ad caps.
S.: Při obtížích 3–4× denně 1 tobolku. 


Rp.

Acidi acetylsalicylici        9,60
Codeini phosphatis sesquihydrici   0,40
M. f. pulv.   
Div. in doses aequales No. XX (viginti) ad caps.
S.: Při obtížích 3–4× denně 1 tobolku. 

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • VONDRÁČKOVÁ, Hana. Receptura magistraliter [přednáška k předmětu Farmakologie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 2010-04-18. 

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HEJLEK, Jan, Vratislav JANÁT a Lumír JINDRA, et al. Prescriptiones magistrales. 4., upravené vydání. Praha : Avicenum, 1976. 442 s. 
 • JANŮ, Michal, Marie KOROUSOVÁ a Jindra PROCHÁZKOVÁ, et al. Individuálně připravované léčivé přípravky. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 111 s. Účelová publikace nemocniční lékárny VFN v Praze. ISBN 978-80-7262-635-9.